Aktuality

Zóna 30: Je pravda, že v zóne vždy platí prednosť sprava?

Zóna 30
Dopravná značka ZÓNA, v ktorej platí max. rýchlosť 30 km/h a zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 tony okrem dopravnej obsluhy. Vedľa značky zóny je koniec úseku cesty so zákazom zastavenia (šípka v takomto tvare sa už viac nepoužíva, ale staré platia naďalej).

Otázka čitateľa:

Prosím o vysvetlenie spôsobu jazdy v Zóne 30, či tam platí pravidlo prednosti v jazde vozidiel prichádzajúcich z pravej strany. V Banskej Bystrici na Ďumbierskej ulici osadili pracovníci mestského úradu dopravné značenie, spomalovací retardér a aj zvislú dopravnú značku č. 268 Zóna 30. Ostatné dopravné značky nie sú odstránené. No myslím si, že tam mali osadiť značku okrúhlu s vyznačením najvyššej povolenej rýchlostia nie značku č. 268. Ja som sa v zahraničí stretol s jazdou v Zóne 30. Spolujazdec-miestny ma upozornil, že v zóne 30 na križovatkách platí prednosť vozidiel prichádzajúcich z pravej strany. Neviem, nepamätám si, či sa v tej zóne nachádzali aj iné dopravné značenia, t.j vyznačenie hlavnej či vedľajšej cesty. Tak Vás prosím o vysvetlenie a zdôvodnenie spôsobu jazdy v Zóne 30.

Odpoveď:

Princíp značky Zóna spočíva v tom, že v danej lokalite platia práve tie dopravné značky, ktoré sú v zóne vyznačené. V praxi sa objavujú aj také dopravné značky Zóna, ktoré majú v sebe viacero rôznych obmedzení. Vo vašom prípade je to najvyššia povolená rýchlosť 30 km/h, ale môže ísť aj o zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu určitých vozidiel a podobne. Takéto prípady sú konkrektizované v prílohe č. 3 Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020, príklad je aj na fotografii nižšie z obce Malinovo:

Zóna 30
Dopravná značka ZÓNA, v ktorej platí max. rýchlosť 30 km/h a zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 tony okrem dopravnej obsluhy. Vedľa značky zóny je koniec úseku cesty so zákazom zastavenia (šípka v takomto tvare sa už viac nepoužíva, ale staré platia naďalej).

Rozdiel medzi obyčajnou dopravnou značkou a tou vyznačujúcou zónu je v tom, že zóna je platná až do miesta, kde je explicitne zrušená, nielen do konca nasledujúcej križovatky ciest. Toto je podstata zóny - jednoducho nie je potrebné používať viac ako jednu dopravnú značku informujúcu napríklad o zákaze státia. Dôležité je, že zóna musí vždy ukončená dopravnou značkou, ktorá vyzerá nasledovne (dole, obsiahnuté značky sa líšia podľa konkrétnej zóny):

Dopravná značka  ukončujúca zónu 30 km/h a zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 tony okrem dopravnej obsluhy. Nad značkou zóny je začiatok úseku cesty so zákazom státia.
Dopravná značka ukončujúca zónu 30 km/h a zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 tony okrem dopravnej obsluhy. Nad značkou zóny je začiatok úseku cesty so zákazom státia.
Vyhláška č. 30/2020 o dopravnom značení, výber z prílohy č. 3 o značke Zóna 30 km/h
Vyhláška č. 30/2020 o dopravnom značení, výber z prílohy č. 3 o značke Zóna 30 km/h

Vaša otázka znie, či v zóne prednostne platí prednosť sprava. Odpoveď je čiastočne áno, ale nie ultimatívne. Rovnako ako na každej inej ceste, kde nie je prednosť v jazde regulovaná dopravnými značkami, platí pravidlo pravej ruky - teda dávate prednosť vozidlám idúcim z vašej pravej strany. Aj v zóne však môžu byť dopravné značky regulujúce prednosti v jazde, vtedy sú pravidlu pravej ruky nadradené.

Zhrnuté: V zóne 30 platia rovnaké dopravné predpisy ako všade inde. Ak križovatka nie je vybavená dopravnými značkami hlavná a vedľajšia cesta, vtedy prednosť sprava platí.

Ďalej upozorňujem, že samotnú zónu nemožno dať na roveň s obytnou, pešou a školskou zónou - v nich platia samostatné pravidlá, ktoré jasne definuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 v paragrafe 59. Na ich tabuli nie sú uvedené jednotlivé obmedzenia (zákazy vjazdu, státia, zastavenia), pretože zákon predpokladá, že motorista ich pozná, keďže absolvoval teoretickú prípravu v autoškole.

§ 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

  1. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
  2. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
  3. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
  4. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.
  5. Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

Prečítajte si aj:


Parkovanie a pohyb v obytnej zóne: čo hovorí zákon a aké majú chodci a vodiči povinnosti

ERIK STRÍŽ


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Vybrané články

  1. 1

    TEST Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC: Dobrý, lepší, najlepší – ktorý z nich je elektrický Mercedes?

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie