Brusel uvažuje nad zavedením celoeurópskej maximálnej rýchlosti! V meste by platil limit 30 km/h a na diaľnici 100 km/h

Európa diskutuje o nových cieľoch v doprave, ktoré chcú presadiť do roku 2030.
Vydané  Text: 
Európska rada pre bezpečnosť v doprave so sídlom v Bruseli (ETSC) vyzvala Európsku komisiu k zjednoteniu a úprave maximálnej povolenej rýchlosti pre osobné a nákladné vozidlá. ETSC a ďalšie organizácie **požadujú rýchlostný limit 100 km/h na diaľnici** pre osobné a dodávkové autá, s maximom 80 km/h pre nákladné autá. Na okresných cestách považujú za prijateľný maximálny limit 80 km/h. **K zníženiu povolenej rýchlosti by došlo aj v mestách, a to zo súčasných 50 km/h na 30 km/h.** Európska rada pre bezpečnosť v doprave považuje rýchlosť 30 km/h za nový štandard pre mestské oblasti, kde sa motorové vozidlá miešajú s chodcami a cyklistami. Európsky parlament vo svojej správe zo [6. októbra 2021](https://etsc.eu/meps-back-2030-eu-road-safety-plans/) tiež vyzval Európsku komisiu na zapracovanie zmien týkajúcich sa obmedzenia maximálnej rýchlosti na cestách. *„Pretože spotreba paliva, emisie znečisťujúce ovzdušie a riziko nehody sa výrazne zvyšuje pri vyšších rýchlostiach, obmedzenie rýchlosti považujeme za múdre riešenie,“* vysvetľuje organizácie ETSC v liste adresovanom európskym komisárom. Ako príklad uvádzajú Holandsko, ktoré úspešne znížilo povolenú rýchlosť na diaľniciach na 100 km/h počas dňa s ambíciou znížiť výfukové emisie. **Auto jazdiace rýchlosťou 100 km/h je podľa správy o 25 % efektívnejšie ako pri rýchlosti 130 km/h.**
Mestá ako Brusel a Paríž nedávno taktiež znižovali rýchlostný limit v mestách na 30 km/h a spomínaný limit bude novou normou v mestských oblastiach aj po celom Španielsku. **Analýza bruselského regiónu ukázala, že toxické emisie, hluk a nehody sa od zavedenia novej maximálnej rýchlosti znížili.** Modelovanie uskutočnené v Spojenom kráľovstve na limitoch 30 a 50 km/h ukázalo, že pri nižšej povolenej rýchlosti sa znižujú aj nároky potrebné na zastavenie/rozjazd v meste, čo redukuje emisie CO2 a spotrebu paliva až o štvrtinu. *„Tieto časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia. EÚ a členské štáty by sa mali urýchlene zaviazať k zníženiu rýchlostných limitov na 100 km/h na diaľniciach (80 km/h pre nákladné autá), 80 km/h na vidieckych cestách a 30 km/h v mestských oblastiach. Tri limity, ktoré predstavujú trojité víťazstvo pri znižovaní závislosti od ruskej ropy, emisií a dopravných zranení,“* uviedla Európska rada pre bezpečnosť v doprave vo svojom vyhlásení.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉ