Aktuality

Vláda schválila novelu zákona. Benzín s označením E15 sa tak čoskoro stane realitou! Kedy sa k nám dostane?

benzín E15
Benzín E15 by mohol byť na našich čerpacích staniciach realitou už v priebehu nasledujúcich piatich rokov.
  • Vláda Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.
  • Jedným z jej bodov je zavedenie nového typu benzínu na naše čerpacie stanice.
  • V čom je benzín s označením E15 iný od toho, ktorý tankujeme dnes?
  • Vo svete sa benzín s vyšším podielom biozložky začne používať už v lete tohto roka.
  • Viac o benzíne E10 si môžete prečítať na našom webe.

Nastáva zmena! Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 27.5.2022 schválila novelu zákona, ktorá na naše čerpacie stanice v nasledujúcich rokoch prinesie ekologickejší benzín s označením E15. Okrem toho sa zvýši podiel biozložky aj v palivách ako CNG a LNG. Vláda týmto krokom napĺňa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré predpisujú podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Prechod z E10 na E15

Novela zákona so sebou prináša zmeny v podiele biozložky v pohonných hmotách na čerpacích staniciach. Zatiaľ čo pôvodný zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby predpisoval podiel biozložky v motorových palivách na minimálnej úrovni 8,2 % od tohto roku a aj v tých nasledujúcich, novela prináša razantnú zmenu. Podľa jej § 14a o povinnosti plnenia referenčných hodnôt pri uvádzaní pohonných látok na trh, sa má podiel biozložky v nasledujúcich rokoch meniť. Konkrétne hodnoty jej navyšovanie sú uvedené v tabuľke nižšie.

Navyšovanie biozložky v benzíne, E15
Novela zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby mení minimálne predpísané množtvo biozložky v palivách. Od roku 2023 nastane jej navyšovanie, ktoré vyvrcholí rokom 2030.

Podobný krok s navyšovaním udržateľných látok sa však netýka len konvenčných palív akými sú nafta a benzín. Biozložka bude postupne pridávaná aj do CNG a LNG, kde už od budúceho roka novela ráta s jej dvojpercentným zastúpením, ktoré sa má zvyšovať výhľadovo až do roku 2030 (viď tabuľka nižšie).

cng, biozložka, lng, E15
Od roku 2023 sa bude biozložka pridávať aj do CNG a LNG. Jej podiel bude rásť až do roku 2030.

Na čerpacích staniciach už v roku 2027

Portál teraz.sk spadajúci pod TASR uvádza, že rezort hospodárstva tento krok obhajuje slovami: „Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Samotný príchod benzínu s označením E15 je teda na spadnutie. Pripomeňme si, že nie je to tak dávno, čo na naše čerpacie stanice zavítal benzín s označením E10. Ten spôsobil medzi vodičmi pomerne rozsiahle diskusie ohľadom jeho bezpečnosti k starším autám. Je totiž faktom, že niektoré staršie autá by s jeho spaľovaním mohli mať problémy, ktoré by súviseli so stratou výkonu či kondenzovaním vody v palivovom vedení. V konečnom dôsledku by to mohlo mať negatívny dopad na motor auta a vyžadovalo by si to nemalé opravy.

Tankovanie, čerpacia stanica, benzín, nafta, palivá

Vo svete už toto leto

Benzín E10 pritom obsahuje podiel biozložky na úrovni 5 až 10 %. E15 potom ráta s percentuálnym množstvom biozložky od 10 do 15 %. Inými slovami, nový benzín by sme podľa novely zákona mohli tankovať už od roku 2027. V USA sa používanie benzínu s označením E15 začína skloňovať už od leta tohto roku. Tamojšie úrady si od tohto kroku sľubujú finančnú úsporu približne 10 centov na galón (3,78 l) benzínu v porovnaní s variantnou E10. Ako uvádza americká verzia CNN, benzín E15 by mal byť bezpečný pre autá, ktoré sú vyrobené po roku 2001.

Prečítajte si aj:


Týmto autám môže škodiť benzín E10. Zistite, či je vaše auto v ohrození

David Hecl


Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie