Ťažné zariadenia: Ako ich prihlásiť, koľko to stojí a zvládnem to aj sám?

Podľa niektorých auto bez ťažného zariadenia ani nie je auto. Svojím spôsobom s tým môžeme súhlasiť, pretože automobil je v prvom rade dopravný prostriedok, ktorý má prepravovať osoby a náklad. Užitoční pomocníci však vyžadujú aj byrokratické úkony, investície a údržbu.
Vydané  Text: 
### Ťažné (spájacie) zariadenia Nie každé auto je stavané, aby mohlo ťahať príves. Ak je možné vybaviť automobil ťažným zariadením už od výroby, je nevyhnutné mať na pamäti najvyššiu povolenú hmotnosť celej súpravy, pričom hmotnosti automobilu a naloženého prívesu ju nikdy nesmie presiahnuť. Ak má automobil v technickom liste uvedenú nulovú povolenú hmotnosťou prípojného vozidla, môžete ťažné zariadenie využívať iba na nosiče bicyklov. Výber ťažného zariadenia však nie je triviálna záležitosť, na trhu dnes máme desiatky, či dokonca stovky produktov rôznych kvalít, cien a typov. Okrem štandardného pevného systému upínania (typy AF a TF) existuje aj paleta ďalších, napríklad automatický rýchloupínací vertikálny systém (AV), automatický systém upínania (AA, TA alebo WV) či skrutkový systém upínania (AS, TS a WS). Odnímateľné ťažné zariadenie s vertikálnym bajonetom je zvyčajne zamykateľné, čo je ochrana pred odcudzením, tie s horizontálnym sú však prevažne lacnejšie. **Ceny najlacnejších ťažných zariadení** sa pohybujú na úrovni okolo 55 eur, tie najdrahšie presahujú štyri stovky. Súčasťou ťažného zariadenia je aj samotný čap, ten musí mať podľa európskych noriem priemer 50 mm a vzdialenosť od povrchu cesty medzi 420 až 530 mm. Nesmie prekrývať tabuľky s evidenčným číslom a musí mať typový štítok s technickými údajmi, ako číslo homologizácie, maximálne a zvislé zaťaženie v kilogramoch a D-hodnotu v kN. Pripomíname, že ak si vyberiete demontovateľný variant, musíte ho počas nepoužívania z auta odmontovať. Bez ohľadu na to, či ide o **pevné alebo odnímateľné ťažné zariadenie**, musí byť **zapísané v osvedčení o evidencii automobilu**. Na prihlásenie do evidencie potrebujete obhliadku policajtom, uhradiť kolok so správnym poplatkom a absolvovať celý štandardný proces zmeny v technickom preukaze vozidla. ### Domáca montáž ťažného zariadenia? Neriskujte Na internete nájdete množstvo návodov, **ako si namontovať ťažné zariadenie doma** a svojpomocne. Nie je to však nie je dobrý nápad. Domáca montáž už prakticky nie je možná. Ak chceme dať ťažné zapísať dopravnom inšpektoráte do ľudovo techničáku, musíme mať potvrdenie o montáži z certifikovanej dielne. Navyše je potrebné mať na montáž [špeciálne náradie](https://www.protechshop.sk/sady-naradia-a-gola-sady/), ktoré doma bežne nenájdete. Ak má byť montáž odborne a správne zvládnutá, je na to potrebný čas 2,5 až 4 hodiny v závislosti od typu auta. Existujú servisy, ktoré robia montáž pod dve hodiny, z vlastných skúseností však vieme, že v takomto prípade je kvalita montáže nižšia.
### Čo budete potrebovať k zápisu ťažného (spájacieho) zariadenia: Pri zápise spájacieho zariadenia je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť (zdroj: [Ministerstvo vnútra SR](https://www.minv.sk/?zapis-spajacieho-zariadenia-vozidla)): * osvedčenie o evidencii časť II a časť I alebo čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení, ak bolo osvedčenie odcudzené alebo stratené, alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II; ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané v cudzine aj úradný preklad potvrdenia o jeho zadržaní, to neplatí pri zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II v Českej republike, * platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, * splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a * doklad o schválení spájacieho zariadenia, ktorým môže byť a) typové schválenie ES b) homologizácia c) národné typové schválenie orgánom v Slovenskej republike d) potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle, je potrebné, aby pôvodný vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla zaevidoval najskôr demontáž spájacieho zariadenia. Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou triedy A50-X bez použitia náradia, musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov. Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6 eur za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12 eur. Ak v súvislosti so zmenou údajov vystavil nové osvedčenie o evidencii časť II okresný úrad, orgán Policajného zboru vyberie len poplatok vo výške 6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časť I. Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie za tento doklad poplatok vo výške 30 eur, pričom poplatok vo výške 6 eur už nevyberá. Od 1.12.2019 je podľa zákona č. 393/2019 Z.z. možné požiadať o túto zmenu na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ