Aktuality

Zmena maximálnej rýchlosti až o 40 km/h: čo sa mení, kde, kedy a pre koho?

Diaľnica, ilustračná fotografia
  • Novela Zákona o cestnej premávke prináša zvýšenie maximálnej povolenej rýchlosti.
  • Po novom už zákon nerozlišuje medzi diaľnicou v obci a mimo nej.
  • Motoristi budú môcť jazdiť na úsekoch diaľnice v meste až o 40 km/h rýchlejšie.
  • Prirodzene vyvstávajú otázky, či novinka neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.
  • Novela zákona nadobúda účinnosť už 6. júla 2022.

BRATISLAVA - Národná rada ešte v októbri minulého roka s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Najpodstatnejšou novinkou pre motoristov je zmena maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici v meste, a to významne - až o 40 km/h. Súčasný rýchlostný limit 90 km/h tak bude čoskoro zmenený na 130 km/h, čím sa zjednotia najvyššie povolené rýchlosti na diaľnici v obci a diaľnici mimo obce.

Prečo sa zvyšuje rýchlosť na diaľnici v obci?

Okrem toho, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, došlo k zjednoteniu rýchlostného limitu na diaľnici aj kvôli pripravovanému zavedeniu inteligentného obmedzovača rýchlosti. Ten bude súčasťou povinnej výbavy už od 6. júna 2022 pre novo homologizované vozidlá a od 7. júla 2024 pre všetky predávané vozidlá na európskom trhu.

Kedy budeme môcť jazdiť rýchlejšie?

Kde je diaľnica vedená v rámci obce/mesta, tam môžeme dnes jazdiť maximálnou rýchlosťou 90 km/h, takúto povinnosť stanovuje aktuálne znenie § 16 ods. 4) Zákona o cestnej premávke č. 8/2009. Odsek 2 rovnakého paragrafu pritom stanovuje najvyššie dovolené rýchlosti na diaľnici pre vozidlá do 3,5 tony na 130 km/h a pre autobusy na 100 km/h, pričom v odseku 6 pripúšťa používanie výnimiek pre vozidlá do 3,5 tony.

Pritom naďalej platí, že vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Novela zákona nadobudne účinnosť dňom 6. júla 2022, od tohto dňa bude možné napríklad v Bratislave na diaľnici jazdiť rýchlosťou až 130 km/h, ak rýchlosť nebude inak upravená dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Naďalej pritom bude platiť, že vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. V platnosti ostáva aj druhá veta odseku: vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

Výrazne rýchlejšia jazda po rovnakých cestách

Motoristi sa oprávnene pýtajú, prečo je možné dnes na daných úsekoch ciest jazdiť rýchlosťou nanajvýš 90 km/h a od júla tohto roka už 130 km/h, keď nedôjde k žiadnej úprave povrchu vozovky, jej šírky alebo zvodidiel. Je to správna otázka, pretože fakticky znamená, že aktuálne stále platné obmedzenie na 90 km/h nie je podmienené objektívnymi argumentmi.

Ako informoval Denník E v septembri minulého roka, vyššiu rýchlosť povolili diaľničiari bez toho, aby vymenili zvodidlá za bezpečnejšie, ktoré by spĺňali súčasné normy a správca štátnej diaľnice pred povolením vyššej rýchlosti neskúmal ani vplyv na zvýšenie hlučnosti, vypúšťanie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov (zdroj).

Zhrnutie

  • Ak jazdíte na diaľnici v meste, majte na pamäti max. povolenú rýchlosť 90 km/h, resp. hodnotu uvedenú na dopravnom značení.
  • Novela zákona bude platná až od 6.7.2022, od tohto dňa bude možné na diaľnici v meste jazdiť max. 130 km/h.
  • Zmena sa týka vozidiel do hmotnosti 3,5 tony,
  • Na diaľnici vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km/h, tento odsek zákona bude platný aj naďalej.
Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie