Aktuality

Na takýchto križovatkách prednosť sprava neplatí, aj keď nemajú značky regulujúce prednosť v jazde

Dopravná poradňa: Prednosť sprava neplatí na križovatke s výjazdom z obytnej zóny
Podľa Zákona o cestnej premávke ten, kto vychádza z obytnej zóny, musí dať prednosť vozidlám idúcim po ceste.

Predstavte si nasledovnú dopravnú situáciu:

  • Prechádzate cez križovatku dvoch ciest v tvare písmena T.
  • Prednosť v jazde nie je regulovaná ani dopravným značením Hlavná cesta, ani Daj prednosť v jazde!, ani Križovatka so štylizovaným písmenom X.
  • Na takejto križovatke by malo platiť tzv. pravidlo pravej ruky, teda prednosť vozidla idúceho sprava.
  • Ak je jedna z ciest vyústením z obytnej zóny, na vodiča idúceho z obytnej zóny sa toto pravidlo nevzťahuje.
  • Lenže čo ak je hranica obytnej zóny ešte niekoľko metrov pred križovatkou?

Dopravné značky sú nadradené pravidlu pravej ruky

Zvislé a vodorovné dopravné značky motoristom uľahčujú prevádzku vozidiel, pretože väčšina z nich upravuje prednosť v jazde alebo informuje o najvyššej dovolenej rýchlosti. Mnohé cesty a križovatky však dopravnými značkami upravujúcimi prednosť v jazde vybavené nie sú, vtedy sa motorista musí riadiť tým, čo sa naučil ešte počas kurzu v autoškole. V praxi by sa nemal vyskytovať ani jeden motorista bez znalosti toho, čo znamená prednosť sprava, respektíve pravidlo pravej ruky - teda to, že na križovatke bez regulácie má prednosť práve to vozidlo, ktoré prichádza z mojej pravej strany. Tí, čo prichádzajú zľava zasa musia dať prednosť mne.

Pravidlo pravej ruky ale neplatí na každom mieste križovania ciest. Ak je jedna z križujúcich sa ciest výjazdom z/do obytnej zóny či pešej zóny, prednosť sprava tu neplatí.

Podľa § 21 ods. 1 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. platí nasledovné:

  • Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

Zhrnuté: ten, kto vychádza z obytnej zóny, musí dať prednosť v jazde vozidlám, ktoré už sú na ceste, teda neuplatňuje sa prednosť sprava.

Motorista by sa mohol celkom logicky dopytovať, že či v rámci obytnej zóny pravidlo pravej ruky platí. Odpoveď je áno, platí, čo upresňuje § 20 Zákona o cestnej premávke.

Dopravná poradňa: Prednosť sprava neplatí na križovatke s výjazdom z obytnej zóny
Zvislá dopravná značka označujúca začiatok obytnej zóny. V obytnej zóne sa podľa § 59 ods. 3 Zákona o cestnej premávke jazdí rýchlosť max. 20 km/h a smie sa na nej parkovať iba na miestach, ktoré sú na to vyhradené.

Sporné miesto dáva priestor rôznym interpretáciám

Niekedy ale riešenie dopravných hádaniek ešte komplikovanejšie, čo budeme ilustrovať na fotografii nižšie. Čo ak je hranica obytnej zóny ešte niekoľko metrov pred križovatkou? Takže motorista fyzicky prechádza aj desať metrov po ceste, ktorá už nie je súčasťou obytnej zóny?

Dopravná poradňa: Prednosť sprava neplatí na križovatke s výjazdom z obytnej zóny
Podľa Zákona o cestnej premávke ten, kto vychádza z obytnej zóny, musí dať prednosť vozidlám idúcim po ceste.

V tomto prípade vodič vozidle idúcom z obytnej zóny už vo chvíli prejazdu cez stavebný spomaľovací prah (ďalej spomaľovač) nie je v obytnej zóne, pretože dopravná značka s jej ukončením bola pred pred spomaľovačom. Tento vodič prechádza po ceste mimo obytnej zóny niekoľko metrov, než sa ocitne na hranici križovatky. Z jeho pohľadu tak cesta vedie priamo na križovatku bez úpravy predností v jazde, takže sa domnieva, že tu platí pravidlo pravej ruky a má pred vozidlom idúcim zľava prednosť.

V prípade dopravnej nehody alebo škodovej udalosti sa bude hľadať jej vinník a interpretácia bude s najväčšou pravdepodobnosťou tá, že jediný účel tejto cesty predsa je výjazd a vjazd z/do obytnej zóny bez ohľadu na počet metrov, ktoré po značke motorista prešiel. Vodič idúci z obytnej zóny považovaný za toho, kto mal dať prednosť vozidlám idúcim po ceste.

Otázkou ale je, aká vzdialenosť za značkou ukončujúcou obytnú zónu by už bola dostatočná, aby malo začať platiť pravidlo pravej ruky? Päť, desať, 20 alebo 50 metrov? „Križovatky“ podobné tejto považujeme za problémové, pretože správnosť použitia pravidla pravej ruky môže byť závislá na interpretácii dôraznejšieho účastníka dopravnej nehody a v konečnom dôsledku môže byť za vinníka označený nesprávny motorista.

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Test Moto Guzzi V7 Stone 850 v auto motor a šport č. 8/2022 na strane 82
MOTO

Nefalšovaný zážitok / Test Moto Guzzi V7 Stone 850

Začiatok leta vyhnal teploty do šialených výšok. Preto keď sa nám v redakcii objavila žlto-čierna Moto Guzzi V7 Stone, hľadali sme spôsob, ako naplno využiť jej potenciál na schladenie sa. Keďže vieme, že Záhorie ponúka veľa zážitkov spojených s vodou, dlho sme neváhali.