Aktuality

Pre cukrovkárov za volantom platia samostatné zákony, mnohí o nich vôbec nevedia

šoférovanie, vodič, cukrovka, diabetes

Zmena z roku 2018, ktorý sa týka stoviek tisíc Slovákov

Dlhé roky slovenské zákony nerozlišovali zdravého vodiča a vodiča s cukrovkou V roku 2018 však nadobudla platnosť novela Vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva tzv. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a do praxe sa zaviedli nové opatrenia týkajúce sa práve diabetikov.

Tieto nové opatrenia na jednej strane zvýšili bezpečnosť cestnej premávky, niektorým diabetikom ale trocha skomplikovali život. Niektorí prišli o spôsobilosť viesť motorové vozidlo, teda auto aj motorku, iní sa musia podrobovať vyšetreniam nad rámec svojej komfortnej zóny.

Celkovo sa tieto vtedy nové opatrenia dotkli približne 360-tisíc osôb s diagnostikovanou cukrovkou, správne Diabetes mellitus. Zväz diabetikov Slovenska pritom už pred dvomi rokmi odhadoval, že len desať percent ľudí, ktorým namerali zvýšené množstvo glukózy, na to reaguje návštevou lekára. Dôvod je jednoduchý: cukrovka sa u týchto osôb zatiaľ nijak neprejavuje. Zväz diabetikov Slovenska pritom odhadoval, že pri zachovanom trende nárastu počtu diagnostikovaných cukrovkárov ich do roku 2030 bude na Slovensku evidovaných až 600-tisíc. Hoci sú na chorobu Diabetes mellitus typu 2 (skupiny 2) diagnostikovaní predovšetkým osoby staršie ako 60 rokov, nie sú výnimkou ani mladí. Naopak, cukrovku typu 1 mávajú deti a mladí ľudia a je výsledkom nesprávnej životosprávy na čele s nevhodnou stravou a nedostatkom pohybu.

Problematika cukrovky sa teda týka prakticky všetkých vekových skupín, a teda aj vodičov motorových vozidiel. Čo vás čaká, keď vám diagnostikujú cukrovku? Budete môcť šoférovať? Ako často budete musieť chodiť na kontroly a za akých okolností môžete prísť o vodičák?

Aj cukrovkári sa líšia

Vyhláška č. 9/2009, ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke, sa problematike cukrovky venuje v časti V. Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť. Kľúčovým pojmom sa stáva hypoglykémia, respektíve hypoglykemický záchvat, jeho pravdepodobnosť a opakovanie.

Platí, že osoba, ktorá má diabetes mellitus a užíva lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak

  • sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus (minimálne raz za 5 rokov);
  • sa preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy.

Naopak, zákon definuje aj dôvody, pre ktoré nemôže byť osoba spôsobilá na vedenie motorového vozidla. Ide o prípady,

  • keď sa vyskytuje opakovaná ťažká hypoglykémia
  • alebo ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie
  • alebo v prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie neuplynuli tri mesiace od poslednej príhody.

Pre osoby s diabetom užívajúce inzulín alebo iné lieky (skupina 2) platia ďalej samostatné paragrafy. Aj takáto osoba môže byť spôsobilá na šoférovanie v prípade, že:

  • sa v predchádzajúcich 12 mesiacoch nevyskytla opakovaná ťažká hypoglykémia,
  • u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie,
  • taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie, dokáže tento stav primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo,
  • ak u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,
  • sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, minimálne však raz za 2 roky (namiesto 5 rokov pri type 1).

Pritom vyhláška uvádza, že pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, najmä dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

Aby cukrovka nebola rizikom aj pre ostatných

Ak vodič diabetik v posledných troch mesiacoch prekonal takzvaný hypoglykemický šok alebo ním trpí častejšie, nemá šoférovať motorové vozidlo. Je to ochrana jeho samého a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky.

Hypoglykemický záchvat/šok je vyvolaný náhlymi a prudkými zmenami úrovní cukru v krvi a je sprevádzaný potením, ochladením tela, nevoľnosťou, trasením, strácaním pozornosti, rozmazaným videním, v horšom prípade bezvedomím a vo fatálnom prípade aj smrťou. Tento stav môže nastať náhle a bez predchádzajúceho varovania, preto je vysoko nebezpečné, keď sa dostaví počas šoférovania auta či motorky. Riziko nehody u vodiča s hypoglykémiou je údajne dva až štyrikrát vyššie ako u zdravého vodiča.

Väčšina cukrovkárov vie rozpoznať, že im klesá cukor v krvi a vedia dôsledkom takéhoto stavu zabrániť. To je podstata podpísania čestného vyhlásenia spomínaného vyššie. Aj napriek tomu sa musia v intervale najmenej dva až päť rokov podrobovať kontrolným testom u lekára.

Aj dnes platí, že povinnosťou cukrovkárov je pred každou jazdou skontrolovať stav hladiny cukru v krvi, na čo slúžia špecializované prenosné zariadenia a ide o nenáročný, takmer bezbolestný proces. Niektoré zariadenia sú dokonca pripojiteľné k mobilnému telefónu a výsledky zobrazujú na displeji.

Ilustračné foto
Moderné zariadenia na meranie hladiny cukru v krvi sú malé, prenosné a jednoduché na použitie. Diabetik by si mal pred jazdou cukor vždy skontrolovať. Ilustračné foto

Prečítajte si aj:


Lekár je povinný hlásiť polícii váš zdravotný stav, o vodičák už prídete aj pre „ľahké choroby“

Redakcia (m)


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie