Aktuality

Na Slovensku otvorili jeden z najdôležitejších diaľničných úsekov! Vodiči z D1 však stále nemajú spôsob, ako sa na novú diaľnicu dostať

Posledný chýbajúci úsek na diaľničnom obchvate D4 medzi Vajnormi a Ivankou pri Dunaji je už otvorený. Vďaka tomu sa z Rače až po štátnu hranicu s Rakúskom dostanete po súvislej diaľnici. Nový diaľničný obchvat D4 meria 27 kilometrov, nachádza sa na ňom 57 mostov, 9 križovatiek a jeden ekodukt. Stále však chýba najdôležitejšia križovatka s diaľnicou D1.

Diaľničný obchvat Bratislavy

Začiatok úseku diaľnice D4 sa nachádza na hraničnom priechode medzi Rakúskom a Slovenskom. V roku 1999 bol otvorený krátky 2-kilometrový úsek po križovatku s diaľnicou D2 Jarovce. Novovybudovaný obchvat hlavného mesta začína práve na tomto mieste. Odtiaľ diaľnica D4 pokračuje severne od Jaroviec do mimoúrovňovej križovatky Petržalka (Rusovce), kde vedie na Lužnom moste ponad preložku cesty I/2, pokračuje ponad Jarovské rameno a rieku Dunaj. Na ľavom brehu prechádza na estakáde až po km 5,5 chráneným územím európskeho významu Biskupické Luhy (NATURA 2000) popri prírodnej rezervácii Gajc.

Diaľničný obchvat Bratislavy
Lužný most

V ďalšom úseku križuje trasa diaľnice v križovatke Bratislava (juh) rýchlostnú cestu R7, pokračuje v katastrálnom území Podunajské Biskupice, kde križuje starú dunajskú hrádzu.

Diaľničný obchvat Bratislavy
Križovatka D4xR7 Bratislava-juh (Ketelec)

V priestore križovatky Podunajské Biskupice (Rovinka) križuje preložku cesty I/63, mostom prechádza ponad železničnú trať č. 124 Bratislava – Komárno a križuje preložku Vinohradníckej ulice medzi P. Biskupicami a Miloslavovom. Pri ďalšej obci, Most pri Bratislave, križuje západne od obce preložku cesty II/572, prechádza mostom ponad rieku Malý Dunaj, obchádza letisko M. R. Štefánika a pokračuje v súbehu so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka pri Dunaji. V mimoúrovňovej križovatke Ivanka (západ) križuje cestu I/61 Bratislava – Senec, mostom prechádza žel. trať č. 120 Bratislava – Štúrovo.

Diaľničný obchvat Bratislavy
Nedokončená križovatka D1xD4

Od nedokončenej križovatky s D1 pokračuje diaľnica D4 severozápadným smerom pozdĺž Šúrskeho kanála. V katastrálnom území Svätý Jur križuje Vajnorský potok, obchádza jazero Lysec zo západnej strany, mimoúrovňovo križuje cestu III/1082 (Vajnory – Chorvátsky Grob), následne pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom a mimoúrovňovo križuje mostom Račiansky potok.

Diaľničný obchvat Bratislavy
Križovatka Rača

V záverečnej časti smeruje trasa na územie vinohradov na východnom okraji Malých Karpát, kde v mimoúrovňovej križovatke Rača križuje mostom železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu II/502. Koniec úseku diaľnice D4 je v mimoúrovňovej križovatke Rača, kde sa napája na cestu II/502.

Odtiaľto by mala diaľnica pokračovať cez tunel Karpaty až do Záhorskej Bystrice, kde by sa mala napojiť na diaľnicu D2 v smere do Brna.

Foto: Bratislavskykraj.sk a Michal Feik

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie