Podobná križovatka robí veľa vodičom problémy. Viete, ako sa v takejto situácii zachovať?

Na tejto križovatke by ste za normálnych okolností len ťažko uplatnili pravidlo prednosti sprava. Ako sa zachovať v prípade, že sa ocitnete v podobnej dopravnej situácii?
Vydané  Text: 
Križovatky patria medzi najväčších strašiakov začínajúcich vodičov. Neraz však dokážu poriadne potrápiť aj tých skúsených. Napriek tomu, že sa riešeniu križovatiek v autoškolách venuje značná miera času, veľa nehôd vzniká práve na nich. Viete, ako by ste sa mali zachovať v takejto situácii? ### Križovatka v tvare kríža bez dopravného značenia Ide o križovatku, ktorú mnohí z vás za celý život nestretnú ani raz. Podobných úsekov je v dnešnej dobe extrémne málo a ak sú, vyskytujú sa zväčša na sídliskách alebo vo vidieckych oblastiach. Nájdeme ich tiaž aj na [veľkých parkoviskách popri obchodných centrách](https://www.autoviny.sk/novinky/121988/ako-spravne-jazdit-na-parkovisku-prednost-sprava-a-dalsie-caste-otazky-o-parkoviskach?fbclid=IwAR2i_36GI0QW3iGAOyznLhrBGVxSU0pyHOZnFaM9p07ouFYhsJv_WDPKhEs) (názorný príklad takejto križovatky je vyzobrazený v Google Street View náhľade o niečo nižšie). Ide o klasickú križovatku v tvare kríža. Avšak v tomto prípade je bez označenia prednosti dopravnými značeniami a z každej križujúcej sa cesty prichádza v rovnaký čas vozidlo. **Za normálnych okolností, pokiaľ nie je dopravnými značeniami vyznačená prednosť, by sa vodič mal riadiť podľa [Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.](https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8)**. Konkrétne hovoríme o § 20 odst. 2. V ňom je jasne uvedené, že: „*Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.*“ ### Prednosť sprava platí, ale…
Ako sa zachováte v tejto dopravnej situácii?
Avšak dá sa toto pravidlo uplatniť aj na križovatku na obrázku vyššie? Poďme si to teda prejsť. **Máme tu štyri vozidlá. Každé z týchto vozidiel má po pravej strane iné vozidlo. Tým pádom je nemožné, aby šlo to vozidlo, ktorému je dávaná prednosť sprava.** V riešení takéhoto druhu križovatky však môže napomôcť zdravý rozum. **Pokiaľ sa už teda niekedy ocitnete v podobnej situácii, musíte mať na pamäti, že niekto zo štvorice vozidiel sa musí vzdať práva prednosti v jazde, tým, že ukáže inému vodičovi, že môže do križovatky vstúpiť.** V tom prípade síce prejde križovatkou, ako posledný, avšak dopravná situácia sa bude dať bez problémov vyriešiť, ako každá iná križovatka bez označenia prednosti dopravným značením. ### Vo svete sa riadia iným pravidlom Podobný druh križovatiek, avšak s označením zvislým dopravným značením STOP, sa používa napríklad v USA. Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, každá cesta vstupujúca do križovatky má značenie STOP. V tomto prípade sa však riadia pravidlom, že prednosť má auto, ktoré na križovatke zastavilo prvé.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉ