Je dovolené fotiť a zverejňovať drzo zaparkované autá?

Nesprávne parkovanie je jedna vec, zverejňovanie fotiek áut druhá. Môžu si správcovia webstránok dovoliť zverejňovať čokoľvek?
Vydané  Text: 
Aj takto vyzerajú fotografie, ktoré zdieľajú rôzne stránky a skupiny na Facebooku. Zle zaparkované auto je na očiach verejnosti a je iba otázkou času, kedy sa nájde niekto, kto ho odfotí a prípadne zverejní. ZDROJ: Reprofoto zo stránok na Facebooku "Parkujem ako KKT" a "Parkujem ako debil"
* **Výber stránok, ktoré zverejňujú fotografie nesprávne zaparkovaných vozidiel**; * **Ide o novodobú formu občianskej angažovanosti v oblasti dopravy a parkovania;** * **Správcovia stránok upozorňujú na to, že mnoho vodičov nedodržiava dopravné predpisy, lebo ich jednoducho nikto nekontroluje;** * **Čo robiť, ak ste sa na takejto stránke ocitli neprávom alebo chcete fotografiu zmazať?** * **Je zverejnenie fotky auta porušením ochrany osobných údajov?** ### Žalobaby alebo občianski aktivisti? [Parkujem ako debil](https://www.facebook.com/parkujemakodebil/?ref=page_internal), [Na blikačkách](https://www.facebook.com/Na-Blika%C4%8Dk%C3%A1ch-105727038169050), [Parkujem ako KKT](https://www.facebook.com/Parkujem-ako-KKT-518013345049569/), [Parkujem ako debil v Trebišove](https://www.facebook.com/groups/ParkujemAkoDebilVTrebisove) a tiež uzatvorené skupiny ako [Parkujem ako retardovaný debil](https://www.facebook.com/groups/132645593556987) či [Parkuješ ako …..](https://www.facebook.com/groups/244958495611908). Tieto a mnohé ďalšie podobné stránky na Facebooku alebo na vlastnej webovej doméne sa v uplynulých rokoch stali na slovenskom internete vskutku populárnymi. Stránky verejne upozorňujú na vozidlá, ktoré boli ich vodičmi zaparkované bezohľadne, ohrozili tak chodcov, cyklistov, používateľov kolobežiek či vôbec odstavili vozidlo na mieste, kde je to zakázané. Kedysi bolo takéto konanie prisudzované takzvaným „žalobabám“ – v detskom slovníku ide o chlapcov a dievčatá, ktoré prezradili zlé konanie alebo neprávosť namiesto toho, aby ich ticho tolerovali alebo sami podporovali. V prípade zle zaparkovaných áut ide o podstatne miernejšie prehrešky, hoci je pravdou aj to, že úmyselne zle zaparkované auto tiež môže byť dôvodom dopravnej nehody či smrti cyklistu, ktorý musí obchádzať lajdácky odstavené auto so zapnutým výstražnými svetlami. Zámerom týchto stránok a ich činnosti je verejne poukázať na porušovanie dopravných predpisov a prinútiť tak ich konateľa, aby svoje správanie prehodnotil. Je otázne, či zverejnená fotografia vyvolá sebareflexiu alebo pobúrenie a hnev, ktorého dôsledkom bude nástojčivé porušovanie ďalších predpisov. Upozorňovanie na takéto javy teda môžeme považovať skôr za **občiansku angažovanosť**, ktorej cieľom je vytvoriť tlak verejnej mienky na správne používanie motorových vozidiel. A proti takejto aktivite môže protestovať jedine ten človek, ktorý sa sám dopúšťa pochybení. Hlavným cieľom takejto angažovanosti je podnietiť verejný záujem o bezpečné prostredie, ktoré bude slúžiť všetkým. Správcovia týchto stránok svojím spôsobom suplujú činnosť mestskej polície, ktorá nemôže mať kapacity odhaľovať každý jeden parkovací prehrešok, najmä nie vtedy, keď bolo na nevhodnom mieste vozidlo zaparkované iba niekoľko minút. Chcete vedieť viac o tom, **[aké sú kompetencie mestskej polície](****)**?
Evidentné porušenie zákazov. Autá stojace na chodníku bez ponechania 1,5 m pre chodcov, parkovanie na cestičke pre cyklistov, parkovanie priamo v križovatke a pri priechode pre chodcov.
### Alibistickí akrobati V samostantnom článku sme sa už venovali tomu, [či môžem zverejniť fotku alebo video s EČV z autokamery či mobilu](https://www.autoviny.sk/reportaze/122021/mozete-zaznam-nehody-z-autokamery-pouzit-na-slovensku-ako-dokaz) alebo ho použiť ako dôkaz pri dokazovaní škodovej udalosti a nehody. Odporúčam prečítať si celý príspevok, pretože som sa v ňom venoval rôznym príkladom a situáciám. **Zverejnenie fotografie so zle zaparkovaným autom nie je porušenie ochrany osobných údajov**, pretože evidenčné číslo ani automobil nie sú osobný údaj. Na druhej strane platí, že ten, kto si chce vynútiť zmazanie fotky jeho auta zo stránky, môže vec posunúť právnikovi, ktorý nepochybne nájde niekoľko paragrafov na vyhrážanie sa správcovi stránky. Je však nanajvýš otázne, ako by rozhodol sudca v občianskom súdnom konaní, pretože **zle zaparkované auto je predsa na očiach verejnosti bez ohľadu na to, či bolo odfotené alebo nie**. Dostávame sa tak do situácie, ktorú opisuje fráza *zlodej kričí chyťte zlodeja* – keď sa z páchateľa priestupku stáva alibista a vyhráža sa právnymi krokmi niekomu, kto upozornil na porušenie zákona. Takýchto situácií ale nie je veľa, obyčajne sa fotografie zle parkujúcich áut šíria v rámci uzatvorenej komunity ľudí a k samotnému prevádzovateľovi/majiteľovi vozidla sa už nedostanú. Niektoré platformy na Facebooku navyše nie sú verejnými stránkami, ale uzatvorenými skupinami, kde musíte byť schváleným členom, aby ste mohli prehliadať obsah. ### Vytrhnuté z kontextu Nech sú už dôvody na zverejňovanie fotografií zle zaparkovaných vozidiel akékoľvek, vždy sú vytrhnuté z kontextu. Ide o fotografiu alebo fotografie vozidla v čase, keď v ňom nesedí vodič a nemá možnosť fotografovi vysvetliť, prečo zaparkoval práve takto. Pokojne mohla nastať krízová situácia, keď vodič auta spozoroval človeka v bezvedomí, núdzovo odstavil auto a vydal sa na pomoc. Poviete si, že určite to nie je prípad každého zle zaparkovaného auta – lenže môže, pretože nepoznáte podrobnosti. Druhá situácia je oveľa reálnejšia: na fotke je zachytené auto, ktoré parkuje presne na čiare ohraničujúcej parkovacie miesto tak, že dve ďalšie autá už nemajú ako zaparkovať. Aj toto ale bol dôsledok toho, že už predtým na parkovisku stáli nesprávne zaparkované autá a vodič tohto jedného, ktoré vidíte na fotke, prišiel ako posledný a zaparkoval v rámci možností. Tí ďalší napokon odišli a tento jeden ostal za toho nešikovného, arogantného. Ak nepoznáte kontext, neviete vlastne nič.
Stránka Parkujem ako KKT na Facebooku zverejňuje aj takéto fotografie nesprávneho parkovania vozidiel na parkoviskách. Nezohľadňuje pritom kontext, teda to, že už pred nimi mohli ostatné vozidlá parkovať mimo vymedzených čiar a pred príchodom fotografa už parkovisko opustili.
### Čo robiť, ak niekto zverejnil na internete fotku vášho auta a vy ju chcete vymazať? Ak ste svojím vozidlom parkovali nesprávne alebo z akéhokoľvek iného dôvodu sa na internete objavila fotografia vášho vozidla, môžete od správcu stránky žiadať odstránenie fotografie. Myslite na to, že v prvom rade sú správcovia stránok tiež ľudia a preto si komunikácia vyžaduje ľudský prístup, ktorým dosiahnete viac ako agresivitou, vyhrážaním sa a nadávaním. V prípade, že vám správca stránky nevyhovie, máte možnosť obrátiť sa na právnika, ktorý si s vami vec prejde a môže nájsť súvislosti, ktoré zákon predsa len zohľadňuje. Napríklad, ak ste na fotografii zachytený aj vy ako osoba – vtedy už môže ísť o porušenie ochrany osobných údajov. Pripravte sa však na to, že viac starostí spôsobíte sebe a prípadný občiansko-právny spor nemusíte vyhrať. ### Kde sa nesmie parkovať? [Zákon o cestnej premávke č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/) a [Vyhláška o dopravnom značení č. 30/2020](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/20200401) sú explicitné a jednoznačne určujú miesta, kde vodič nesmie zastaviť a/alebo stáť. Každý vodič má poznať Zákon o cestnej premávke spamäti, v praxi má o všetkých svojich povinnostiach vedomosť iba málokto. Vodič motorového vozidla (auta, dodávky, motorky) nesmie parkovať (zastaviť a stáť) napríklad aj nasledovných miestach: * všade tam, kde je platný zákaz zastavenia alebo státia; * všade tam, kde dopravné značenie informuje, že parkovanie je dovolené len na vyznačených miestach; * popri plnej žltej čiare (pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary, pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary, podľa [30/2020 Z. z. § 30 ods. 2 písm. e,f](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/20200401)); * na priechode pre chodov a 5 metrov v jeho okolí (§ 25 Zákona o cestnej premávke); * na priechode pre cyklistov a 5 metrov v jeho okolí; * v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti; * v križovatke a vo vzdialenosti 5 metrov od jej hranice (okrem križovatke v tvare T v obci); * na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov; * vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m; * na chodníku, ak by pre chodcov neostalo voľného aspoň 1,5 metra šírky chodníka; * na chodníkoch, ktoré nie sú priamo vedľa vozovky; * na zastávke verejnej dopravy; * na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m; * na zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou. ### Odpoveďou na problémy je obyčajné dospelé správanie Napriek tomu, že niektoré fotografie zverejnené na internete skutočne môžu byť vytrhnuté z kontextu, ostáva pravdou, že uvedené a ďalšie podobné stránky majú význam. Pravidlá sú na nič, keď ich dodržiavanie nikto nekontroluje. Túto úlohu na seba vzali dobrovoľníci, z ktorých sa stali občianski aktivisti, a ich prínos pre bezpečnosť považujeme za fakt. Ako množstvo iných problémov, aj tento s parkovaním má jednoduché riešenie. Je ním **celkom obyčajné dospelé správanie**, ktoré vylučuje alibizmus, pokrytectvo, ale aj netoleranciu. Správca stránky môže verejne upozorniť na arogantne odstavené auto, zároveň by ale mal zohľadniť fakt, že nepozná kontext a pri zverejňovaní by mal dbať na to, aby nebola čitateľná celá značka s EČV (tak to robí napr. správca stránky [Parkujem ako KKT](https://www.facebook.com/Parkujem-ako-KKT-518013345049569/)). A vodič takéhoto auta si má po náleze svojho priestupku na internete uvedomiť, že nie je v práve, že nabudúce má viac dbať na to, ako svoje vozidlo používa.

Môžete záznam nehody z autokamery použiť na Slovensku ako dôkaz?

Používanie kamier v autách je bežné, ale mnohí vodiči si nie sú istí tým, či záznam vôbec môžu zverejniť alebo odovzdať polícii či poisťovni. Na túto a ďalšie otázky odpovedáme v našej Poradni.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement