Aktuality

Schválené: Pokuty za parkovanie už nebudú rozdávať len policajti

Obaly nových blokov na pokuty s vylepšenými ochrannými prvkami pre rok 2021
Obaly nových blokov na pokuty s vylepšenými ochrannými prvkami pre rok 2021

Tento týždeň sme v samostatnom príspevku informovali o výsledkoch rokovania Vlády SR k novelizácii Zákona o cestnej premávke, kedy vláda schvália novinky v prideľovaní evidenčných čísiel vozidiel. Od budúceho roka sa okresné EČV rušia, nahradia ich celoštátne začínajúce od AA000AA a aktuálne evidenčné čísla budú naviazané na vozidlo, nie na majiteľa. Zmeny sú to priam historické, okrem toho vláda odsúhlasila aj zjednodušenie procesu prehlasovania vozidiel:

Prečítajte si aj:


Koniec okresných EČV: Budeme musieť meniť značky povinne? Prinášame presné informácie o tom, ako rozhodla vláda

ERIK STRÍŽ


Aktuálny systém PZP je neudržateľný! Dočkáme sa zmeny?

Peter Lacena


Schválenou novelou zákona bolo aj rozšírenie kompetencií obcí vydávať pokuty za porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Týka sa to predovšetkým porušovania prednostného práva na parkovanie rezidentov.

Objektívnu zodpovednosť možno uplatňovať výhradne prostredníctvom polície, obce takúto možnosť nemali, rovnako sa ich obrazové záznamy nepovažovali za dôkazy. Lenže polícia nemá dostatočné personálne ani technické kapacity.

Návrh zákona je podľa predkladateľov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Prečítajte si aj:


Ovplyvnia nové tabuľky s evidenčnými číslami parkovaciu politiku?

Peter Lacena


Po novom má mať obec možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce, uvádza sa v predkladacej správe k novele zákona.

Úprava kompetencií obcí zasa štát výjde asi na 2,2 milióna eur, pričom sa zmieňuje možnosť čerpania prostriedkov z Európskej únie.

K úprave uvedenej kompetencie obcí nebol vydaný konkrétny dátum, v stanovisku sa len uvádza, že navrhovaný termín platnosti v máji tohto roka nie je technicky realizovateľný.

Prečítajte si aj:


Nové bloky na pokuty sú už na ceste: čo robiť, ak vám dá policajt starý blok a ako si overiť pravosť nových?

Redakcia (s)


Ako zistiť, ktorý radar naozaj pošle pokutu a koľko takéto zariadenie stojí? Odpovede vás asi celkom prekvapia

Redakcia (s)


Rakúsko zdvojnásobuje výšku pokút, za extrémy budú zabavené vozidlá hneď na mieste

ERIK STRÍŽ


Erik Stríž - auto motor a šport, Autoviny.sk
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie