Aktuality

Elektromobily ako vládne autá? Envirostratégia zohľadní aj problémy s výrobou batérií či hlučné pneumatiky

Elektromobil Kia e-Soul, foto: PANER
Elektromobil Kia e-Soul, foto: PANER

Envirostratégia 2030 je 60-stranový dokument schválený Vládou SR presne pred dvomi rokmi (PDF tu), ktorý definuje spôsoby, ako si má Slovenská republika počínať v súvislosti s environmentálne priaznivým riadením. Stratégia sa týka mnohých oblastí, napríklad aj ťažby dreva, protipovodňových opatrení, hospodárenia s pôdou, udržateľnosti dodávky pitnej vody, ale aj zmene klímy a ochrane ovzdušia. Konkrétne v časti 6.2 sa venuje udržateľnosti riešení v doprave a v bode 6.3 budovaniu zelenej infraštruktúry.

Súčasťou podpory udržateľných riešení v doprave je úsilie o zmeny v celkovej deľbe prepravnej práce. V nákladnej doprave o presun prepravnej práce z cestnej dopravy na železničnú resp. vodnú dopravu a v osobnej doprave o presun prepravnej práce z individuálnej automobilovej dopravy na verejnú, mestskú, cyklistickú a pešiu dopravu,“ uvádza Envirostratégia 2030 v časti o udržateľnosti dopravy.

Ministerstvo životného prostredie uvádza: Európska komisia už pripravuje novú metodiku, podľa ktorej budú jednotlivé členské štáty postupovať pri nákupoch počítačov, monitorov, mobilných telefónov, ako aj v cestnej doprave. Ministerstvo životného prostredia SR podľa tejto metodiky pripraví manuál, na základe ktorého budú obstarávatelia nakupovať. Zmeny sa dotknú produktových skupín „Počítače a monitory“ a „Cestná doprava“. Vyplýva to z informatívneho dokumentu ministerstva životného prostredia, ktorý 3. februára 2021 vzala na vedomie vláda SR.

Podľa Jána Budaja,ministra životného prostredia, je systém, založený na šetrnom využívaní prírodných zdrojov, tou správnou cestou, ako šetriť aj životné prostredie, aj peniaze nás všetkých.

„Predchádzajúca vláda sa síce zaviazala zvýšiť podiel zeleného verejného obstarávania, ale nesplnila ho. Pritom je nanajvýš potrebné, aby sa, obzvlášť pri štátnych nákupoch, uplatňovali princípy zeleného verejného obstarávania, ktoré sú bežné vo vyspelých krajinách Európy,“ zdôraznil minister Budaj.

Pri obstarávaní IT techniky by sa malo viac prihliadať na opätovné využitie jednotlivých IT komponentov.

V cestnej doprave viac zohľadňovať dopady na životné prostredie, množstvo vypúšťaných látok, ktoré znečisťujú ovzdušie, ale aj negatívne dopady na životné prostredie pri výrobe batérií do elektrických vozidiel alebo emisie hluku spôsobené vozidlom a pneumatikami počas fázy používania.

Podľa Envirostratégie tento podiel má v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. V minulom roku bol tento podiel iba na úrovni 10,92 %.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie