Aký je rozdiel medzi jednou a dvojitou plnou čiarou?

Poradňa Autoviny.sk – Odpovedáme na otázky čitateľov. Máte problém týkajúci sa dopravných predpisov? Napíšte na striz@motormedia.sk
Vydané  Text: 
* **Dovoľujeme si vás upozorniť, že tento príspevok už môže byť neaktuálny, nakoľko sa od 4/2020 uplatňuje Vyhláška č. 30/2020, ktorá nahradila dovtedy platný Zákon č. 9/2009**. * Používanie vodorovného dopravného značenia Pozdĺžna súvislá čiara (č. V1a) je cestách kľúčové. Azda každý motorista vie, že kde je takáto takzvaná *plná čiara*, nesmie predchádzať iné vozidlo a ani nesmie odbočovať do križovatky, ak by musel po tejto plnej čiare prejsť. Motoristi si však nie sú istí, či sa vôbec môžu takejto plnej čiary vôbec dotkúť kolesom alebo cez ňu prejsť, keď obchádzajú prekážku. Ich obavy nie sú oprávnené, pretože [Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/), definuje takéto značenie nasledovne: Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky. To znamená, že ak motorista jazdí po smerovo rozdelenej ceste, pričom je medzi pruhmi nakreslená tzv. *plná čiara*, nesmie cez ňu prejsť pri predbiehaní. Môže ale cez ňu prejsť pri obchádzaní prekážky a tiež vtedy, keď je naľavo od neho za protismerným pruhom vjazd na lesnú a poľnú cestu či na parkovisko (to môže byť považované za *miesto nachádzajúce sa mimo cesty*, ako sme avizovali [v samostatnom článku o parkoviskách](https://www.autoviny.sk/novinky/121988/ako-spravne-jazdit-na-parkovisku-prednost-sprava-a-dalsie-caste-otazky-o-parkoviskach)) ### Dvojitá plná čiara je „prísnejšia“ Situácia sa mení, ak sú tieto plné čiary nakreslené na ceste dve vedľa seba. Takéto vodorovné dopravné značenie zákon definuje nasledovne: Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie. To znamená, že keď je na smerovo rozdelenej ceste tzv. *dvojitá plná čiara*, motorista cez ňu môže prejsť len pri obchádzaní prekážky, určite však nie pri predchádzaní a ani pri vjazde na parkovisko či poľnú/lesnú cestu, ako to bolo možné v prípade jednej pozdĺžnej súvislej čiary.

Za reflexnú vestu nesprávnej farby môžete dostať pokutu

ZAUJALO NÁS V ROKU 2020 - Občas sa vyskytujú správy o tom, že v aute musíte mať reflexnú vestu, lebo je súčasťou povinnej výbavy, ale nie je to pravda. Zákon jednoznačne uvádza, za čo ju môžete vymeniť a tiež to, aké musí mať farebné vyhotovenia.

Inzercia

Advertisement
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement