Pokuta za trúbenie: Z obete páchateľ priestupku. Klaksón nemôžete použiť hocikedy, situácie definuje zákon

Zákon o cestnej premávke veľmi jednoznačne uvádza situácie, kedy môže vodič vozidla trúbiť alebo blikať diaľkovými svetlami. Asi vás prekvapí, že to všetci robíme zle.
Vydané  Text: 
Každý z nás sa z času na čas na cestách dostane do situácie, keď nás ohrozí iný vodič prehliadnutím svojej povinnosti dať prednosť v jazde alebo iným nebezpečným manévrom. Obyčajne reagujeme tak, že na volante stlačíme klaksón a buď druhého vodiča upozorníme, že robí chybu, prípadne ho tak dodatočne potrestáme za to, čo spravil. **Situácia z praxe**: Vodič Alojz po naskočení zelenej na semafore vojde do križovatky a zistí, že ňou nemôže prejsť, pretože v nej zastavilo iné vozidlo kvôli dopravnej zápche. Alojz tak udrie do klaksóna so slovami, že do križovatky sa predsa nesmie vchádzať, keď ňou nemôže prejsť. Toto pravidlo však platilo aj pre Alojza a navyše sa trúbením dopustil priestupkov, za ktoré mu policajt uloží pokuty vo výške až 80 eur. **Trestanie iných vodičov vytrubovaním je protizákonné**. [Zákon o cestnej premávke č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/) veľmi jednoznačne stanovuje situácie, kedy môžete ako vodič vozidla (teda auta, nákladného vozidla aj motorky) použiť klaksón, teda ľudovo „trúbenie“, konkrétne v paragrafe 31. ### Znenie zákona: **§ 31 Výstražné znamenie** 1. Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla. 2. Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov; na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla ho smie dávať aj v obci. 3. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel. Funkciu výstražných smerových svietidiel možno v iných prípadoch použiť len za podmienok podľa odseku 1. 4. Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase. ### Vysvetlenie Zákon o cestnej premávke uvádza, že trúbiť môžete len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Ak ste mimo obce, môžete to spraviť aj v prípade, že niekoho predbiehate, aby o vašom manévri vedel. Má to význam najmä vtedy, keď [predbiehate ako tento vodič dva kamióny](https://www.autoviny.sk/reportaze/121791/kto-je-na-vine-v-tejto-situacii-kamion-alebo-vodic-auta-video). Pri predbiehaní platí aj to, že v obci môžete takzvane blikať diaľkovými svetlami, aby ste upozornili vodiča predbiehaného vozidla na svoj manéver. Pojem „**odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva**“ je pritom kľúčový. Znamená, že trúbiť môžete na „nevyhnutne potrebný čas“, ak iný vodič evidentne nedbá na to, že máte prednosť v jazde alebo sa pripravuje na nebezpečný výjazd. Takouto situáciou môže byť napríklad aj cúvanie na parkovisku, keď vaše auto cúvajúci vodič nevidí a vy ho takto upozorníte na svoju prítomnosť. Niekdajší viceprezident Policajného zboru, Ľubomír Ábel, [vo videu z dielne polície uviedol](https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1806090139421200), že odvrátením hroziaceho nebezpečenstva sa rozumie aj upozornenie chodca, ktorý vybehol na cestu, prípade upozornenie vodiča, ktorý jazdí v ľavom pruhu pomaly. Takýto vodič je povinný uvoľniť ľavý jazdný pruh rýchlejšiemu vozidlu. Zákon teda neuvádza, že môžete niekoho vytrúbiť po tom, čo spravil chybu za volantom alebo vás ohrozil. Takisto neuvádza, že môžete dávať ostatným vodičom blikaním diaľkovými svetlami na známosť, že sa v ich trase nachádza policajná hliadka merajúca rýchlosť. ### Pokuta za trúbenie [Aktuálny sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní](https://www.autoviny.sk/reportaze/122251/na-stiahnutie-aktualny-sadzobnik-pokut-ukladanych-policiou-v-blokovom-konani-2021) uvádza, že za neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia môže službukonajúci policajt motoristovi uložiť blokovú pokutu vo výške 30 eur. Vyššie uvedený príklad z praxe s vodičom Alojzom by obnášal aj ďalšiu pokutu. Za vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke, hrozí bloková pokuta vo výške 50 eur. ### Sú miesta, kde sa nesmie klaksón použiť vôbec Ďalej na Slovensku existujú zóny, v ktorých je potrebné dodržiavať určité pravidlá súvisiace s hlukom, napríklad dopravná značka B32a: Zákaz zvukových výstražných zariadení zakazuje používanie klaksónu, teda ľudovo povedané trúbenia:
B32a: Zákaz zvukových výstražných zariadení a B32b: Koniec zákazu zvukových výstražných zariadení
Takže, keď budete nabudúce v pokušení niekoho takzvane vytrúbiť za niečo, čo sa už stalo, najprv sa dobre pozrite, či pri vás nie je policajná hliadka. Iste, ona by mala riešiť predovšetkým toho vodiča, ktorý sa dopustil chyby a ohrozenia ostatných účastníkov cestnej premávky, no nikdy neviete, akého policajta stretnete. Faktom je, že sa trúbením „po funuse“ dopúšťate priestupku.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement