Máte kameru na vlastnom parkovisku, dome? Pozor, aby ste neskončili s pokutou

Kamery snímajúce parkoviská sú bežnou vecou nielen vo firmách a nákupných centrách. Kameru si môžete zadovážiť aj vy, stojí iba zopár desiatok eur a teoreticky tak viete podať jednoznačný dôkaz usvedčujúci páchateľa v prípade odcudzenia majetku či iného trestného činu. Viete však, ako ju inštalovať, aby ste neporušovali zákony?
Vydané  Text: 
> Obsah na stránke Autoviny.sk vám sprístupňujeme zadarmo. Podporte, prosím, našu prácu [kúpou časopisu auto motor a šport za 3,30 €](https://www.autoviny.sk/info/118217/predplatne-auto-motor-a-sport) alebo [zadovážením si predplatného](https://www.autoviny.sk/info/118217/predplatne-auto-motor-a-sport). **Ďakujeme**

Zákony sú tu pre nás a ak s nimi máme problém, obyčajne preto, lebo nás obmedzujú alebo nám spôsobujú starosti pri komunikácii s úradmi. Lenže zákony slúžia všetkým, nemožno ich ignorovať iba preto, lebo nám v danej chvíli nevyhovujú. Držať sa ich preto musíme aj v prípade, že nám škodia pri ochrane nášho vlastného majetku. Aj zlodej a násilník majú svoje práva a v extrémnych prípadoch môžete za ich porušenie v konečnom dôsledku trpieť práve vy – vlastník majetku, ktorý zlodeji mienili odcudziť alebo ho dokonca odcudzili.

Čo hovoria zákony o kamerách? Je to komplikovanejšie, ako sa zdá.

Na svojom vlastnom pozemku (či na ploche svojej nehnuteľnosti) môžete používať kamery v rozsahu, ktorý uznáte za vhodný vy. Ak kamerami snímate svoj pozemok a majetok, nemáte povinnosť o tom kohokoľvek informovať ani žiadať o povolenia. Iná situácia nastáva, keď sa v tomto priestore vyskytujú ľudia, ktorí nemajú ako vedieť, že ich snímate. V takomto prípade sa už môžete dostať do rozporu so zákonom.

Slovenské zákony sa zmieňujú o kamerových systémoch predovšetkým v súvislosti so športovými podujatiami, kedy stanovujú ich technické parametre, rozsah použitia a podobne. V slovenskej legislatíve ale nenachádzame konkrétne zmienky o kamerách používaných súkromnými osobami napríklad na zabezpečenie svojej nehnuteľnosti a svojho majetku.

Legislatívny rámec použitia kamerových systémov vychádza z Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj z Charty základných práv Európskej únie, ktoré každému garantujú právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie, uvádza advokátska kancelária A|K|M|V. Použitie kamerového systému fakticky má spĺňať požiadavky GDPR, teda Nariadenia EÚ ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zjednodušene platia nasledovné pravidlá, ktoré považujte za naše odporúčania platné pri montáži kamerového systému svojho majetku:
 • vlastné parkovisko môžete sledovať pomocou kamery so záznamom, a to bez technologického obmedzenia (nezáleží, či je bezdrôtová, kam ukladá video a podobne);
 • kamera by mala snímať váš majetok, váš pozemok, vašu nehnuteľnosť;
 • kamera by nemala snímať pozemky, majetky a nehnuteľnosti cudzích osôb;
 • kamera by nemala snímať ani chodník a cestu, ktorá vám nepatrí – pretože sa jedná o verejné priestranstvo;
 • ak chcete mať zachytenú aj príjazdovú cestu, teda chodník s cestou, odporúčame na to použiť radšej samostatnú kameru (vysvetlenie nižšie).


> Neprehliadnite: [Usmernenia 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení (PDF)](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_sk.pdf)

Musím niekde uviesť, že používam kameru?

Ak by sa na použitie kamery vzťahovalo nariadenie GDPR, teda to je vtedy, keď snímate verejný priestor (ako to robia firmy, obce, zamestnávatelia, teda fakticky aj vy ako súkromná osoba snímajúca chodník a cestu), mali by ste informovať o tom, že je daný priestor monitorovaný.

GDPR pritom stanovuje pomerne konkrétne, čo musíte uviesť (zdroje: advokátska kancelária A|K|M|VNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016):
 • určiť účel spracúvania osobných údajov (napr. kontrola pracovného výkonu, ochrana majetku atď.);
 • určiť, na akom právnom základe bude spracúvanie uskutočnené (napr. osobitný zákon, oprávnený záujem atď.);
 • informovať dotknuté osoby (Pomerne rozšírené je informovanie vo forme tabuľky s piktogramom kamery. Informačná povinnosť však bude riadne splnená iba v prípade, ak budú v oznámení obsiahnuté informácie podľa čl. 13 nariadenia GDPR – minimálne základné údaje o prevádzkovateľovi a účele spracúvania osobných údajov spolu s informáciou, kde sa dotknutá osoba dozvie bližšie informácie, napríklad odkaz na webovú stránku, na ktorej budú všetky potrebné informácie zverejnené podrobnejšie.);
 • plniť všetky povinnosti požadované nariadením GDPR pri spracúvaní osobných údajov (prijať primerané bezpečnostné opatrenia, vykonať test proporcionality, viesť záznamy o spracovateľských činnostiach atď.).
Ak monitorujete kamerou verejné priestranstvo, máte povinnosť o tom informovať. Nálepka, že je tu niekde inštalovaná kamera nestačí, správne má oznam vyzerať takto, ako je vyobrazený na fotografii

Lenže ak monitorujete iba svoj vlastný majetok (parkovisko áno, ale nie chodník a cestu), má sa jednať o výnimku z GDPR a vy nemáte povinnosť informovať, že používate kamery. Vo všeobecnosti ale odporúčame, aby ste tak spravili minimálne preto, aby prípadný zlodej vedel, že sa k vám neoplatí ísť kradnúť. Nemusíte pritom uviesť, kde presne sa kamery nachádzajú a ani to, koľko ich je v prevádzke.

Môže sa záznam z kamery použiť na polícii?

Ak dôjde k odcudzeniu vášho majetku alebo k spáchaniu priestupku či trestného činu, samozrejme máte možnosť záznamy z kamery poskytnúť polícii, vyšetrovateľovi. Ak je záznam k danej veci relevantný, polícia ho bude brať do úvahy.

Avšak na prípadnom súde môže dôjsť k situácii, že obhajca obžalovaného/podozrivého bude špekulovať a namietne, že tento dôkaz nebol získaný legálne. Ak je na zázname vidieť aj kúsok chodníka či cesty, má takúto možnosť, pokiaľ ste si nesplnili povinnosť oznamovať vyššie uvedené informácie o monitorovaní. Takýto záznam môže byť potom nepoužiteľný na právne účely ako dôkaz a váš záznam bude teda celkom zbytočný.

Preto odporúčame použiť dve kamery. Ak chcete monitorovať aj priestor pred vaším parkoviskom, spravte to samostatnou kamerou. Jej záznam už polícii skrátka neodovzdáte, odovzdáte iba záznam z tej kamery, ktorá sníma váš pozemok.

No aj v prípade, že ste mali všetko na jednom zázname, nemusí byť všetko stratené. So samotným záznamom manipulovať nesmiete, teda nemôžete ho orezať o sporné miesta a polícii odovzdať iba jeho časť, pretože to by mohlo byť považované za manipuláciu s dôkazmi. Lepšie je poskytnúť to, čo už máte a dúfať, že budete vedieť vo svoj prospech využiť existujúci precedens František Ryneš proti českému Úradu pre ochranu osobných údajov sp. zn. C-212/13.

V prípade pána Ryneša išlo o to, že opakovane boli na jeho dom vyvíjané útoky, tak si na dom nainštaloval kameru. Keď mu potom dvaja páchatelia rozbili okno, boli už nasnímaní kamerami – pán Ryneš tento záznam poskytol polícii, no pri dokazovaní sa jeden z týchto dvoch nasnímaných obrátil na český Úrad na ochranu osobných údajov a ten dal Rynešovi pokutu! Veríte tomu? Pretože monitoroval verejný priestor. Neskôr túto pokutu Najvyšší súd označil za protizákonnú a protiústavnú a záznam sa dal použiť iba preto, lebo sa pomocou neho objasnil trestný čin (zdroj: Kauza „Kamera pána Ryneša“ je rozhodnutá).

Keby dnes pán Ryneš niekde informoval, že je tento priestor sledovaný kamerou, vyhol by sa šikane od úradníkov a porušovaniu jeho vlastných práv.

To by malo byť memento a ponaučenie pre všetkých, ktorí majú inštalované kamery alebo ich montáž zvažujú.Zhrnutie:
 • kamery si doma montovať môžete a nemusíte o nich nikoho informovať, ak snímajú iba váš súkromný pozemok;
 • nemali by ste snímať chodníky a cesty;
 • ak potrebujete monitorovať aj chodník a/alebo cestu, robte to radšej samostatnou kamerou a informujte o tom v súlade s vyššie uvedenými nariadeniami GDPR.


Zdroj: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 Tagy: Poradňa, Bezpečnosť, Kamera, Gdpr, Ochrana Osobnych Udajov, Kamera V Aute, Str, Erik Stríž, Zlodej, Krimi, Ochrana Majetku, Ochrana Osôb
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ