Hlavná cesta zatáča, mám zapnúť smerovku? (Poradňa)

Motoristi robia chybu, na ktorú môžu doplatiť dopravnou nehodou. Majú povinnosť, ktorú často úplne ignorujú.
Vydané  Text: 
Ak idete po hlavnej ceste, ktorá sa zatáča doľava, je vašou povinnosťou dať znamenie o zmene smeru jazdy smerovkou
Predstavte si situáciu, že hlavná cesta, po ktorej jazdíte autom alebo motorkou, zatáča smerom doľava a vy chcete pokračovať po nej. Zároveň sa na túto cestu v križovatke napája vedľajšia cesta. Vodiči jazdiaci po tejto hlavnej ceste často nezapínajú smerovku doľava, pretože aj tak idú po hlavnej. V skutočnosti takúto povinnosť majú zo zákona, a je to vážny dôvod.   Na začiatok si uveďme presné znenie zákona: Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy: (1) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. (2) Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu podľa odseku 1, a to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy. (3) Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerovými svietidlami. Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie upažením. Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä ak znamenie dávané smerovými svietidlami alebo rukou nie je dostatočne viditeľné najmä pre šírku nákladu alebo za zníženej viditeľnosti, musí dávať znamenie spôsobilá a náležite poučená osoba alebo sa musí použiť iný zreteľný spôsob. Inak vodič smie zamýšľaný jazdný úkon uskutočniť len vtedy a takým spôsobom, aby neboli ohrození ani obmedzení iní účastníci cestnej premávky. (4) Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu. (5) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.  
Vyskúšajte si testy autoškoly zadarmo u nás na autoskola.autoviny.sk hneď teraz
Zákon teda jednoznačne uvádza, že smerovky musí motorista použiť pri „zmene smeru jazdy“. Ak sa hlavná cesta zatáča, vozidlo jazdiace po nej mení smer jazdy a jeho vodič má povinnosť o zmene smeru jazdy informovať ostatných účastníkov premávky zapnutím príslušnej smerovky! **Jedinou výnimkou**, kedy vodič nemusí dávať znamenie o tom, že ide po hlavnej ceste zatáčajúcej doľava, je kruhový objazd – túto výnimku definuje Zákon č. 8/2009 § 30 odsek 5. (citovaný vyššie). Aký má zmysel zapínať smerovku aj vtedy, keď som na hlavnej? Význam spočíva v tom, že vodič idúci z vedľajšej cesty sa bez vášho použitia smerovky domnievať, že idete rovno, teda že on môže vojsť do križovatky. Ak v takejto chvíli „vybehne“ a zrazíte sa, na vine budete aj vy, pretože ste ho priviedli do omylu tým, že ste neavizovali zmenu smeru jazdy. ### Príklad z praxe Križovatiek, ako je tá na ilustrácii, je na slovenských cestách mnoho. Napriek tomu si mnohí vodiči neuvedomujú, že majú povinnosť korektne používať smerové svetlá. Často sa to deje napríklad [na križovatke Švermova/Kráľovská/SNP v meste Šaľa](https://www.google.com/maps/@48.1521,17.8691119,3a,75y,193.93h,80.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1suBQnw8gVHZk7Na1hoG6hNw!2e0!7i13312!8i6656?hl=sk-SK), ktorá má práve také vyhotovenie, ako na ilustrácii. Miestnej situácii nepomáha ani samotný charakter križovatky, jej proporcie a zanedbané vodorovné značenie.

Povinná výbava vozidla v roku 2020: čo už nemusíte mať v aute a čo, naopak, áno?

Povinná výbava vozidla sa mení a pre mnohých motoristov môže byť prekvapením, čo sa v nej nenachádza.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ