Aktuality

Pokuty nemusíte platiť v plnej výške! Poznajte svoje práva!

Spravili na cestách s autom prehrešok, dôsledkom ktorého bola pokuta udelená v rámci objektívnej zodpovednosti? Objektívna zodpovednosť sa využíva vtedy, keď sa pokuty za priestupky doručujú s odstupom niekoľkých týždňov, mesiacov či dokonca rokov, a to nie vodičovi zodpovednému za priestupok, ale majiteľovi, respektíve držiteľovi vozidla.

Ak vám je pokuta za priestupok uložená v blokovom konaní, musíte zaplatiť práve tú sumu, ktorú vám vyrubil službukonajúci policajt. Povinnosť zaplatiť má však osoba, ktorá v tej chvíli sedela za volantom.

Ak vám do schránky príde pokuta v rámci objektívnej zodpovednosti, napríklad vo výške 150 eur, nemusíte platiť plnú sumu.

Platí totiž, že ak do 15 dní od doručenia rozkazu zaplatíte dve tretiny z celkovej výšky pokuty na účet vedený v štátnej pokladnici, zvyšnú časť už zaplatiť nebudete musieť.

Správnosť tohto postupu potvrdzuje aj samotná polícia:

„Našli ste vo vašej poštovej schránke rozkaz o uložení pokuty za správny delikt? Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú pripísané 2/3 z celkovej sumy uvedené v rozkaze na účet vedený v štátnej pokladnici, považuje sa uvedená pokuta za uhradenú," uvádza Polícia Slovenskej republiky na svojej stránke.

Prečítajte si aj:


Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantom

ERIK STRÍŽ


Za jazdu po diaľnici bez zaplatenia zaplatíte vodičákom

Mnohí motoristi si neuvedomujú, že jazdou po spoplatnenom úseku diaľnice bez zaplatenia diaľničnej známky im môže službukonajúci policajt dočasne zadržať vodičský preukaz. Uvádza to Zákon o cestnej premávke 8/2009

§ 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky (...)

To isté platí aj pre zdržanie osvedčenia o evidencii vozidla:

§ 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)

Prečítajte si aj:


Tisíce motoristov zúria: Prichádzajú im takmer trojročné pokuty po 150 eur za prejazd krátkym úsekom diaľnice

Redakcia (s)


Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie