Cyklisti a červená na semafore: Kedy pre nich platí a kedy nie?

A môže cyklista striedať cesty a chodníky podľa toho, ako mu to práve vyhovuje? Odpovedáme na časté otázky.
Vydané  Text: 
Možno ste aj vy ešte v januári videli video s názvom Epopej slovenských ciest (54.), ktoré je dielom slovenskej polície a do jednej kompilácie zhŕňa videá od viacerých zdrojov, na ktorých sú zachytené rôzne dopravné priestupky. Niekedy sa jedná o chyby z nepozornosti, inokedy z ignorancie, prípadne z nevedomosti. V päťdesiatej štvrtej časti tohto seriálu, ktorý sa zdanlivo ukončil práve touto časťou, sú aj zábery cyklistov, ktorí nerešpektujú červené svetlo na semafore. Pozrime sa na túto tému podrobnejšie.

Chodník alebo cesta?

Bicykel má v mestskej i medzimestskej doprave svoje ťažko zastupiteľné miesto a patrí medzi najobľúbenejšie dopravné prostriedky u nás. Zatiaľ nie sme ako domáci v Amsterdame a Haagu, kde majú bicykle azda všetci, ale každý jeden deň, bez ohľadu na poveternostné podmienky, vidíme na cestách cyklistov smerujúcich do blízkych cieľov.

Jednou z výhod bicykla je to, že veľmi jednoducho môže meniť priestor, v ktorom sa pohybuje. Často vidíme cyklistov, ktorí podľa potreby striedajú chodníky s cestami pre motorové vozidlá a dokážu tak prísť do cieľa nepomerne rýchlejšie, ako keby si vybrali iba jednu z týchto ciest. V slabej premávke takýto prístup k vedeniu bicykla nemusí byť problémom. Situácia sa komplikuje až vtedy, keď je na chodníku viac ľudí a na cestách veľa áut. Vtedy môže byť cyklista ohrozený, zároveň môže ohroziť chodcov a vodičov áut, ktorí sa v prípade stretu vyhnú do iného vozidla alebo cyklistu zrazia.

V mestskej premávke by cyklisti nemali striedať cesty, po ktorých sa pohybujú, mali by preferovať cesty pre autá a chodníky prenechať chodcom, kolobežkárom a osobám na samovyvažovacích vozidlách (hoverboardoch a podobne). Ale ak pri výjazde na chodník z bicykla zostúpia, prejdú napríklad priechodom pre chodcov a následne nasadnú na bicykel za križovatkou a vydajú sa po ceste, takýto prístup sa zdá byť v poriadku.  

Čo hovorí zákon

Zákon o cestnej premávke (Zákon č. 8/2009 Z. z.) sa tejto problematike venuje a stanovuje jasné pravidlá, predovšetkým v paragrafe 55:
§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch

(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.


(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále. (3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom. (4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou. (5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava. (6) Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť. (7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. (8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo. (9) Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).
  Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že cyklisti majú používať krajnicu cesty, cestičky pre cyklistov alebo samotné cesty pre motorové vozidlá. Chodníky môžu používať vtedy, ak bicykel tlačia. Chodníkom sa rozumie aj priechod pre chodcov, na ktorom musia cyklisti z bicyklov zostúpiť a tlačiť ho vedľa seba. Pozor, existujú aj priechody pre cyklistov, na nich cyklisti zostupovať z bicyklov nemusia. Zároveň podľa § 2 Vymedzenie základných pojmov platí, že cyklista, ktorý bicykel tlačí vedľa seba, je považovaný za chodca. No a podľa § 52 ods. 5 tak môže cyklista robiť len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.  

Parkovanie bicyklov na chodníkoch? Áno, ale s obmedzením!

Podľa štvrtej hlavy cestného zákona v časti Osobitné ustanovenia o chodcoch § 52 odseku 2 môže cyklista odstaviť bicykel aj na chodníku, rovnako ako tam môže stáť motocykel. Má to ale podmienku, a to: V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.  

Červená na semafore: kedy platí a kedy neplatí pre cyklistov?

Rešpektovanie, prípadne nerešpektovanie svetelného dopravného značenia, je častým sporom medzi vodičmi áut a cyklistami. Cyklisti niekedy prejdú cez križovatku aj vtedy, keď pre ich cestu svieti červená. Cyklista sa obzrie, vidí, že situácia je bezpečná a prejde cez križovatku alebo z nej odbočí na inú cestu. Tento prístup je v rozpore so zákonom.

Platí jednoduché pravidlo: ak cyklista používa cesty, platia pre neho presne tie isté pravidlá ako pre motorové vozidlá. To znamená, že na červenej musí bezpodmienečne zastaviť a čakať na oranžovú a zelenú. Ak sa cyklista pohybuje po chodníku, či už pešo a bicykel tlačí vedľa seba alebo na kolesách, tak pre neho platia svetelné signály na semaforoch pre chodcov – na červenej opäť musí zastaviť.

Kedy pre cyklistu neplatí červená? Pre cyklistu platí červená vždy, keď sa vzťahuje k ceste, po ktorej sa práve pohybuje. Na cyklistu sa teda nevzťahujú iba tie svetelné značenia, ktoré sú mimo jeho aktuálnej cesty.  
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ