Aktuality

Česi sú opäť o krok vpred: Ekologické autá budú v ČR jazdiť zadarmo!

Test Renault ZOE Life: Skutočne presvedčivý (2018, foto: PANER  pre auto motor a šport 8/2018 a Erik Stríž)

Táto zmena sa teda netýka iba elektromobilov, ale aj plug-in hybridov a vozidiel jazdiacich na vodík. Žiaľ, klasické hybridy, ktorých je našich cestách najviac, túto hranicu nemajú šancu splniť. Je to škoda, lebo práve hybridy sú pre bežného motoristu podstatne prístupnejšie.

Napríklad Toyota Yaris hybrid produkuje 84 až 96 g CO₂ na km, v prípade modelu Corolla HB je to 76 až 83 g CO₂ na km (1,8 Hybrid), respektíve 85 až 89 g CO₂ na km (2,0 Hybrid Dynamic Force).

V prípade modelu Hyundai Ioniq, budete po diaľniciach bez úhrady jazdiť na verziách Electric aj Plug-in hybrid (32 g CO₂ na km).

Cena diaľničných známok zostáva v ČR pre rok 2020 rovnaká, za desaťdňovú zaplatíte 310 Kč, za mesačnú 440 Kč a za ročnú 1 500 Kč.

A čo Slovensko?

V zásade nič. U nás sa podpora nízkoemisnej dopravy pohybuje takmer výhradne na úrovni nezáväzných politických vyhlásení bez reálneho obsahu či nebodaj termínov. V cenníku diaľničných známok, vrátane dvoch zoznamov oslobodených vozidiel, by ste po podobnej odmene pre ekologicky uvedomelých motoristov pátrali márne. Bezplatne teda okrem vozidiel vybraných štátnych inštitúcií, ktoré sú tradične rovnejšie medzi rovnými, môžu po platených cestách jazdiť aj naďalej iba držitelia parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z..

Oslobodené od platby sú ešte vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba používajúca vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Treťou oslobodenou skupinou sú vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Idú voľby, nebudú ani sľuby?

O podpore ekologických automobilov vo forme bezplatného používania spoplatnených ciest teda zatiaľ niet ani zmienky. V kontexte aféry so šafárením s poplatkami z mýta to znie v najlepšom prípade smutne. Idú však voľby, čo je tradičný čas slávnostného otvárania zrekonštruovaných či úplne nových ciest.

Možno dosluhujúcim politikom napadne, že by to bolo dobré PR. Ak by sme si totiž takéto opatrenie premietli do reálnych čísiel, na príjmy štátu by to malo minimálny vplyv.

Prečítajte si aj:


Držitelia preukazov ŤZP majú diaľničné známky bezplatné, ale musia vyplniť žiadosť

ERIK STRÍŽ


Test Renault ZOE druhej generácie: Najazdili sme viac, ako avizuje výrobca

ERIK STRÍŽ


Diaľničné známky 2020: čo by ste mali vedieť, zmeny a pravidlá pre motorky, prívesy a ŤZP

ERIK STRÍŽ


Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie