Aktuality

Koľko zarobia zamestnanci Jaguar Land Rover po podpísaní novej kolektívnej zmluvy?

Podpis novej kolektívnej zmluvy Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. a Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko © 2019 Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.

„Jaguar Land Rover aj celkovo automobilový priemysel zažívajú mimoriadne náročné obdobie. Jeho súčasťou sú nestabilné trhové podmienky a rôzne regulačné, geopolitické, ekonomické a technologické zmeny,“ uvádza Jaguar Land Rover vo svojej oficiálnej správe, ktorú zasielal médiám.

Po rokovaniach Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. a Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko sa podarilo obom stranám dospieť ku kolektívnej zmluve, ktorá je platná od 1. októbra 2019 do 31. októbra 2022.


Podpis novej kolektívnej zmluvy Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. a Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko © 2019 Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.

Medzi kľúčové prvky dohody patria:

ZVÝŠENIE TARIFNEJ MZDY A PRÍPLATKOV Garantovaný nárast tarifnej mzdy výrobných pracovníkov, ktorá bude postupne rásť počas nasledujúcich 37 mesiacov.

Od 1. októbra 2019 bude celková mesačná odmena výrobných zamestnancov spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia dosahovať úroveň od 1 118€ (základná úroveň po skúšobnej dobe) do 1 969 € brutto.

Mesačná odmena pozostáva z tarifnej mzdy, výrobného bonusu a 13. platu.

Zvyšujú sa aj rôzne príplatky, ako napríklad príplatok za nadčasy, za prácu počas soboty, nedele atď.; väčšina z nich presiahne zákonom stanovenú výšku

KONTINUÁLNA PODPORA KARIÉRNEHO VÝVOJA

Od januára do septembra 2019 sme v Jaguar Land Rover Slovakia povýšili 192 zamestnancov. Naďalej bude podporovať vlastných ľudí v rozvoji ich zručností a znalostí prostredníctvom kompetenčných príplatkov a motivovať ich pre ďalší kariérny rast.

JLR zavedie nové výhody na podporu inovatívnych nápadov a predstaví osobitnú odmenu 300€ pre tých, ktorí počas pôsobenia v spoločnosti úspešne absolvujú maturitnú skúšku alebo 1., 2. alebo 3. stupeň vysokoškolského vzdelania.

PRACOVNÉ PODMIENKY

JLR vytvára podmienky pre kvalitu pracovného prostredia; aj v tejto súvislosti bude poskytovať výrobným pracovníkom jedeň deň voľna navyše na preventívnu zdravotnú prehliadku.

Obe strany sa tiež dohodli na príprave a zavedení Charty pracovných vzťahov, ktorá bude platformou pre otvorený dialóg, poskytne všetkým potrebnú spätnú väzbu a zhromaždí nápady, ktoré podporia motivujúce pracovné prostredie.

Jaguar Land Rover svoju správu uzatvára konštatovaním „našim spoločným zámerom je dosiahnutie udržateľnej budúcnosti našich zamestnancov aj podnikania.“

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Test Kia XCeed 1.6 T-GDi A7 DCT (foto: PANER 2020 pre auto motor a šport)
Testy

Test Kia XCeed 1.6 T-GDi A7 DCT: Miss Kia

Už ste počuli o tom, že dizajn predáva? A že o autách to platí viacnásobne? A veríte tomu? Ak áno, tak vám je jasné to isté čo nám. Že Kia XCeed vám začne robiť radosť už vtedy, keď sa na ňu budete pozerať. A s najsilnejším benzínovým motorom? Ešte viac.