Aktuality

Šrotovné dostalo zelenú! Štát vám dá 10 000 eur na nákup nového vozidla s alternatívnym pohonom

Čakanie sa skončilo! Vláda aj parlament konečne schválili dotácie na podporu predaja áut s alternatívnym pohonom. Norma začne platiť od 1. novembra tohto roka a bude sa týkať vozidiel na stlačený/skvapalnený zemný plyn aj skvapalnený ropný plyn, ktoré môžu disponovať aj prídavnou nádržou na iné palivo. Dotáciu budú môcť získať aj elektrické a hybridné modely s možnosťou dobíjania batérií z externého zdroja (plug-in hybrid) alebo vodíkové vozidlá s palivovými článkami.

O dotáciu sa bude môcť uchádzať súkromná osoba, firmy, obce alebo vyššie územné celky. Rezort hospodárstva ešte určí maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. „Cieľom tejto dotácie je podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a prevádzkovanie vozidla najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie," vysvetľuje ministerstvo v predkladacej správe k návrhu zákona.

Peugeot 508 Hybrid

Maximálna výška dotácie bude limitovaná sumou 10 000 eur. Inak bude môcť byť vo výške 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla. Schválené bolo aj navýšenie percentuálneho stropu na 35 % v prípade vyradenia starého vozidla z evidencie (šrotovné). Podmienkou však je, aby išlo o auto staršie než 15 rokov.

Dotácia však zaväzuje majiteľov nových áut k tomu, aby ho vlastnili najmenej 2 roky od získania bonusu od štátu. „Táto úprava je nevyhnutná preto, aby v praxi neprichádzalo k situáciám, že príjemca dotácie fakticky nedisponuje vozidlom, na ktoré mu bola udelená dotácia. Zamedzí sa tak špekulatívnemu zaobchádzaniu s dotáciami," píše sa v pozmeňujúcom návrhu.

Prečítajte si aj:


Autá na zemný plyn majú zmysel! Presvedčil nás o tom SEAT Leon ST.

Peter Orosz


Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie