Ako funguje manuálna prevodovka?

Čo sa to vlastne deje, keď stlačíte spojku a preradíte stupeň na vyšší alebo nižší? A prečo vlastne musíme púšťať spojkový pedál primeranou rýchlosťou? Odpovede sa dozviete v priloženom videu.
Vydané  Text: 
Prvotnú formu manuálnej prevodovky vymysleli Louis-René Panhard a Emile Levassor koncom 19. storočia. Tento typ prevodovky ponúkal viacero rýchlostných stupňov a vo väčšine prípadov aj spätný chod. Rýchlosti sa zapájali posúvaním po svojich hriadeľoch a na preradenie bolo potrebné opatrné časovanie a ovládanie škrtiacej klapky počas preraďovania. Moderné automobily a úžitkové vozidlá využívajú takmer výlučne synchronizované manuálne prevodovky, prevodovky pre ťažké stroje a pretekárske vozidlá obyčajne synchronizované nie sú, prípadne majú synchronizované len niektoré prevodové stupne. Trecí materiál v synchronizačnom zariadení je totiž náchylnejší na zlomenie a jednoduchosť mechanizmu bez synchronizácie zlepšuje jeho spoľahlivosť a znižuje cenu. Manuálna prevodovka obsahuje šoférom ovládanú spojku a pohyblivú rýchlostnú páku. Väčšina manuálnych prevodoviek automobilov umožňuje vodičovi zaradiť rôzny prevodový stupeň na jazdu vpred v rôznom čase, iné dovoľujú vodičovi radiť iba nasledujúci vyšší alebo nižší prevodový stupeň. Tento typ prevodovky je niekedy nazývaný ako sekvenčná manuálna prevodovka. Manuálna prevodovka pracuje tak, že medzi pripojeným zotrvačníkom a spojkovým obložením je spojková lamela, ktorá sa počas chodu otáča spoločne so zotrvačníkom a vytvára pevné spojenie pohonnej jednotky s kolesami. Keď je stlačený spojkový pedál, dôjde k uvoľneniu tlaku spojkového obloženia na spojkovú lamelu a k prerušeniu prenosu krútiaceho momentu z motora. Zmenou zaradeného prevodového stupňa sa zároveň zmení rýchlosť otáčania hriadeľa prevodovky a zopnutím spojky dôjde k opätovnému spojeniu s motorom. Spojka s trecími lamelami vyrovná otáčky motora a hriadeľa prevodovky, čím sa docieli efektívny prenos výkonu pohonnej jednotky na kolesá vozidla.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ