Kladivo na podvodníkov: Štát výrazne uľahčil nákup jazdeniek, o aute už zistíte skoro všetko

PORADŇA: Kto si už kupoval jazdenku a strávil hodiny času zisťovaním, či nebola stočená alebo v exekúcii, bude z novej služby od štátu nadšený.
Vydané  Text: 
Keď uvažujete nad kúpou jazdeného auta, platí nasledovné pravidlo: „Najprv prever, až potom kupuj!“ Dôvod je prozaický: na slovenskom trhu sa vyskytuje také obrovské množstvo stočených, zmajstrovaných alebo inak technicky nevyhovujúcich vozidiel, že ostražitosť pri nákupe je dôležitejšia ako čokoľvek iné. Doteraz platilo, že ak si chcel kupujúci ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy overiť históriu automobilu, musel absolvovať množstvo hodín za počítačom alebo osobne navštíviť niektoré úrady. Napríklad overenie, či vozidlo nie je zaťažené exekúciou, bolo v praxi častokrát veľmi náročné. Lenže vozidlo môže byť blokované aj z dôvodu, ktorý nie je bežne dostupný na internete, napríklad keď sa jedná o blokáciu exekútormi Finančnej správy, teda o daňové exekúcie. Pre všetkých, ktorí zvažujú nákup jazdeného auta, teraz štát vyšiel v ústrety a poskytol všetky údaje, ktoré má o danom vozidle k dispozícii. Na jednom mieste, online, ale nebude to úplne zadarmo.
### Stav odometra sa zapisuje všade, ale nestačí to Podnikatelia podnikajúci s cestnými motorovými vozidlami majú od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadil rezort dopravy. Do tohto registra sa priebežne zaznamenáva stav odometra vozidla v rôznych situáciách počas jeho prevádzky až do jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Vďaka tomu je veľmi náročné oklamať potencionálneho kupcu o pravosti kilometrového nájazdu vozidla. Výpis ODO-PAssu okrem iného obsahuje tieto údaje: identifikačné číslo vozidla VIN, značku a obchodný názov vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla v SR, dátum vystavenia ODO-Passu/ODO-Passu EU. RPZV však doteraz neobsahoval podrobné údaje o vozidle, ktoré by potencionálneho kupcu oboznámili s ostatnou históriou vozidla, napríklad o kontrolách originality, exekúciách, krádežiach, krajine pôvodu/registrácie a podobne.
### Exekúcie vozidiel a ďalšie podrobnosti Prevádzkovateľ systému, rezort dopravy, preto zaviedol do prevádzky službu s názvom príloha k výpisu ODO-Passu. Pre získanie Prílohy k Výpisu z RPZV je potrebné najskôr overiť platnosť ODO-Passu a vygenerovanie prílohy je spoplatnené sumou 12 eur. Prílohu je možné vygenerovať pre každé vozidlo, ku ktorému bol vytlačený ODO-Pass, ktorý je platný. To znamená, že prílohu je možné vygenerovať aj spätne k už vytlačenému a platnému ODO-Passu. Každá vygenerovaná príloha sa zaznamená do RPZV a stáva sa súčasťou historických záznamov vozidla. Súčasťou RPZV má byť v budúcnosti aj kontrola použitých dielov, teda ich pôvod, overenie, či sú homologizované alebo v zhode so schváleným typom, či nepochádzajú z krádeže, prípadne či boli použité alebo repasované. Dobrou správou je, že o túto prílohu môže cez webstránku rpzv.sk požiadať ktokoľvek, teda aj „obyčajný občan“, teda budúci kupujúci.
### Otázky a odpovede o RPZV **V akých prípadoch sú zaznamenávané údaje o stave najazdených kilometrov?** Údaje sú zaznamenávané pri technických a emisných kontrolách, kontrolách originality, pri každej údržbe a servisnej prehliadke, oprave mechanických, elektrických a elektronických častí vozidla, pri oprave karosérie, výmene a montáži náhradných dielov, komponentov, alebo príslušenstva a pod. Do RPZV prispievajú a zapisujú údaje subjekty a inštitúcie, ktoré prichádzajú do styku s vozidlom, teda aj opravovne, predajcovia vozidiel, poisťovne, lízingové spoločnosti a tak ďalej. **Čo robiť v prípade, ak predávajúci doteraz nemá výpis a kupujúcemu nič neposkytne, ale kupujúci bude od neho výpis pred predajom vozidla vyžadovať?** Predávajúci má dve možnosti. Buď zájde s vozidlom na pracovisko kontroly originality (v rámci SR ich je okolo 100), kde mu vystavia výpis za niekoľko minút. Pokiaľ príde ponúknuť vozidlo do autobazáru, ktorý ešte v súčasnosti nie je prispievateľom do RPZV a nedokáže dnes vytlačiť výpis, tak si zavolá „mobilné“ pracovisko kontroly originality, ktorého technici prídu do autobazáru, vozidlo skontrolujú a zdokumentujú, následne vytlačia výpis priamo na mieste. **Prečo existujú dva výpisy: ODO-Pass a ODO-Pass EU? Aký je medzi nimi rozdiel?** V ODO-Passe sú zaznamenané údaje o najazdených kilometroch z Registra prevádzkových záznamov vozidiel. ODO-Pass EU zahŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARIS-u, t. j. zo zahraničia. Zákonné oprávnenie tlačiť ODO-Pass EU majú len pracoviská kontroly originality, nakoľko vykonávajú kontrolu pri dovozoch. Po vyhotovení ODO-Passu EU sa zahraničné historické údaje zaznamenajú do RPZV. Spolu s údajmi z auto society budú tvoriť tzv. elektronickú prevádzkovú históriu vozidla, ktorá bude neskôr dostupná formou rozsiahleho výpisu.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ