Magazín

Kurzy autoškoly sú stále drahšie. Rastie úmerne aj ich kvalita?

Test Seat Arona 1.0 TSI: Zhmotnenie aktuálnych trendov (2017) (foto: PANER, Erik Stríž)

Ceny kurzov pre získanie vodičského oprávnenia na osobné automobily, ľudovo nazývané kurzy autoškoly, v priebehu posledných rokov výrazne vzrástli. Podľa TV Markíza sa ceny za tieto kurzy na niektorých miestach Slovenska v priebehu posledných dvoch rokov zvýšili až o dvesto eur. Najviac to pocítili mladí ľudia v Bratislave.

Najnovšie správy pritom tvrdia, že zdražovanie kurzov autoškôl ešte neskončilo, rásť by mali opäť začiatkom budúceho roka.

Za nárast cien kurzov v poslednom období môžu úpravy legislatívy platnej v Slovenskej republike. Všetky automobily patriace autoškole musia byť povinne vybavené GPS zariadením a čítačkou kľúčových čipov. Tieto kľúčové čipy majú inštruktori i žiaci, pričom pri každom použití vozidla ich musia priložiť k čítačke.

Dôvody na zavedenie povinnosti mať v autách takúto výbavu sú zrejmé: ministerstvo dopravy chcelo takýmto spôsobom bojovať proti autoškolám, ktorých inštruktori jazdy iba predstierali a vodičáky rozdávali nevyškoleným novopečeným vodičom.

Náklady na zriadenie týchto zariadení museli niesť prevádzkovatelia autoškôl, investície sa pritom počítali v rozmedzí jedného až piatich tisíc eur. Zriadenie týchto zariadení údajne malo za dôsledok nutnosť zvýšenia cien kurzov až o dvesto eur, ako tomu bolo napríklad v Bratislave.

Či bolo toto zvýšenie úmerné, je otázne.

Zatiaľ, čo priemerná cena kurzu na získanie vodičského oprávnenia typu B stála v roku 2017 asi 500 eur, v roku 2019 to bolo už 700 eur. Rast cien pocítilo celé Slovensko, ale v porovnaní s Bratislavou sa jednalo o výrazne menšie navýšenia. V Nových Zámkoch si spravíte vodičák už za 550 eur, teda o 150 eur lacnejšie ako v hlavnom meste. Podmienky pritom majú všetky autoškoly totožné bez ohľadu na lokalitu svojho pôsobenia.

Od januára 2020 ceny kurzov autoškôl opäť porastú, čo prevádzkovatelia autoškôl obhajujú prirodzeným vývojom a snahou o kompenzovanie predchádzajúcich nákladov.

Stúpa aj kvalita?

Ak zohľadníme skutočnosť, že žiaci autoškôl pre nové technické zariadenia musia skutočne absolvovať jazdy, nemôžu sa im vyhnúť alebo ich iba predstierať, môžeme uvažovať aj o relatívnom zvýšení kvality výučby nových vodičov.

Bolo by ale naivné domnievať sa, že za doplatok navyše inštruktori venujú žiakom alikvótne viac pozornosti ako doteraz alebo úmerne k cene zvyšujú kvalitu výúčby.

Autoškoly dnes dodržiavajú vzdelávacie postupy, ktoré sú dané zákonom a to, čo autoškoly vzájomne odlišuje, je okrem finálnej ceny kurzu aj prístup jej inštruktorov ku klientom-žiakom. V tomto kontexte stále majú priestor na realizáciu a konkurenčným tlakom vytvorenú snahu o poskytnutie čo najlepšej služby.

Prečítajte si aj:


Prečo sú Nemci lepší šoféri ako Slováci

Redakcia