Aktuality

Video zo Slovenska: Vodič vynadal policajtom za kontrolu a ušiel. Aké má polícia možnosti?

Udalosť zachytená na kameru sa odohrala ešte 9. júla 2015 okolo pol desiatej ráno, slovenským internetom sa však šíri práve v týchto dňoch. Video okrem obrazu zachytáva aj zvuk, takže nemôžeme mať pochybnosti o tom, či medzi policajtom a vodičom neprišlo k inému konfliktu, ktorý dospel až do úteku kontrolovaného vodiča.

Vodič už od prvého momentu odmieta vydať doklady totožnosti a aj doklady od vozidla s odôvodnením, že policajti si všetko vedia nájsť v počítači. Následne doklady od vozidla policajtovi podáva jeho partnerka, ktorá je však tiež naladená agresívne a od policajta po malej chvíli dôrazne žiada vrátanenie dokladov. V tejto chvíli je už konflikt pomerne vyostrený a vodič sa prvýkrát snaží o útek, čo napokon úspešne zopakuje o niekoľko sekúnd neskôr. Medzitým sa ešte stihne policajtovi vyhrážať, že „niekomu zavolá“ a slovne napadne príslušníka za to, že zastavil jeho namiesto ostatných vodičov, ktorí porušujú dopravné predpisy.

Po úteku vodiča Volva kamera zachytáva už iba policajtov bežiacich k svojmu vozidlu. Ako sa incident skončil, video neprezrádza.

Čo môžu policajti robiť, keď im za takýchto okolností vodič utečie z miesta kontroly?

Za okolností zachytených na videu vzniká dôvodné podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu, návykových látok alebo že sa dopustil trestného činu, ktorý takýmto správaním maskuje a bojí sa odhalenia. Je možné, že na zadnom sedadle vezie unesené dieťa, mŕtveho človeka alebo náklad drog, zbraní či kradnutý tovar.

V takomto prípade policajti musia vykonať konvenčný postup, ktorý zahŕňa zvukové a vizuálne upozornenia vodiča, aby zastavil vozidlo, v prípade ďalšieho unikania sú oprávnení použiť streľnú zbraň na zastavenie automobilu, pričom by mali najprv vykonať varovný výstrel. Polícia je oprávnená v podobných prípadoch privolať posily a fyzicky obmedziť pohyb vozidla a osôb, ktoré sa v ňom vezú, napríklad aj zablokovaním ďalšej jazdy vlastným automobilom.

Vodič unikajúceho automobilu musí byť po zastavení vozidla obmedzený na slobode a zadržaný.

Čo hovoria slovenské zákony - výber a úplné znenie súvisiacich odsekov

§ 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis

§ 69 Všeobecné oprávnenia

(3) Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo vojenského policajta podľa odsekov 1 a 2.

§ 70 Zadržanie vodičského preukazu

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie