Držitelia preukazov ŤZP majú diaľničné známky bezplatné, ale musia vyplniť žiadosť

Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ZŤP a ešte ste nepožiadali o registráciu vášho vozidla, registrácia je možná aj elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk.
Vydané  Text: 
VIDEOTEST – Kia XCeed vs. ProCeed


Držitelia preukazov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP, ZŤP) si ani tento rok nemusia kupovať elektronické diaľničné známky. Jazda po rýchlostných cestách a diaľniciach je pre nich bezplatná, ale **musia mať vozidlo správne zaregistrované**. Oslobodenie ťažko zdravotne postihnutých ľudí od platenia diaľničných známok je jedným z opatrení, ktoré na Slovensku využívajú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Aby mohol držiteľ takéhoto preukazu využívať slovenské diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne, musí na to používať výhradne tie automobily, ktoré sú zaregistrované práve na tento účel. Spoplatnené úseky pritom môžete po registrácii vozidla využívať **aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP**. Podmienkou je iba to, aby toto samotné vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady.
### Ako postupovať pri registrácii auta? Už od januára 2016 sa žiadosti na oslobodenie od úhrady podávajú priamo cez internetový portál www.eznamka.sk alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. . Žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady sa už neposielajú poštou na adresu diaľničnej spoločnosti. Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ZŤP a ešte ste nepožiadali o registráciu vášho vozidla, registrácia je možná aj elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk. K registrácii budete potrebovať kópiu parkovacieho preukazu ZŤP a kópiu osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla. Tieto dokumenty v elektronickej podobe priložíte k žiadosti na konci ako prílohy. Ak ste už v minulosti takúto žiadosť vyplnili a bolo vám vyhovené, pre aktuálny rok nemusíte žiadosť podávať opäť. Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zaniká až dovtedy, kým sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP).

### Ako získať preukaz ŤZP (všeobecne) Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP. Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí. Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné podať na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. **Na stiahnutie**: Žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (.PDF)

**Zdroje a užitočné odkazy**:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – Preukaz ŤZP
eZnamka – Oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement