Naučte sa byť dobrým spolujazdcom: ponúkame 15 tipov, ako sa ním stať hneď

Bezpečnosť za volantom sa netýka iba vodiča, ale aj jeho spolujazdcov – a často sa na to zabúda! Na konci nájdete vtipné video, akým spolujazdcom by ste byť rozhodne nemali.
Vydané  Text: 
Ak ste aktívny šofér a občas sa z rôznych dôvodov ocitnete v roli spolujazdca, môže to byť pre vás náročné, najmä ak má vodič inú techniku jazdenia ako vy. Vždy by ste však mali myslieť na to, že svojim správaním ovplyvňujete aj bezpečnosť samotnej jazdy. Riziko nehody je možné minimalizovať vyhýbaním sa nevhodnému správaniu a nepotrebným interakciám. Tu je niekoľko rád, ktoré by mal každý spolujazdec dodržiavať.
* Pri rozhovoroch s vodičom by spolujazdec nemal rozoberať témy, ktoré sú citovo silné a môžu vyvolať konflikt, obavy alebo naopak prehnanú radosť. * Spolujazdec môže pomôcť vodičovi tak, že zaňho urobí niektoré manuálne činnosti ako napríklad zdvihne mobil, prečíta mu sms správu, sleduje a nastavuje navigáciu, klimatizáciu, rádio a pod. * Spolujazdec by si mal všímať navigačné značky k cieľu cesty a upozorňovať na ne vodiča. * Nemal by sa rozprávať s vodičom počas záťažových situácií, napr. počas prechádzania okolo miesta nehody, pri obchádzkach, na úsekoch, kde je znížená rýchlosť alebo zmena organizácie dopravy a tiež v zápchach, keď sa vodič preraďuje alebo je v zložitej križovatke. * Spolujazdec by mal odhaliť možné nástrahy a upozorniť na ne vodiča. * Pomôcť mladším alebo aj starším spolujazdcom so zapínaním bezpečnostného pása. * Mať dohľad nad deťmi v aute. * Monitorovať pozornosť vodiča a všímať si jej zmeny. * Upozorniť vodiča na riskantné správanie (treba však odhadnúť, či išlo naozaj o riskantné správanie alebo len o prispôsobenie zmenám na ceste).

Okrem týchto činností by nemal spolujazdec zabúdať ani na vlastnú bezpečnosť a mal by dodržiavať nasledujúce pravidlá: * Nevykladať si nohy na palubnú dosku vozidla. * Neopierať sa o dvere vozidla ani si na ne neprikladať vankúš a nespať opretý o dvere, najmä ak je auto vybavené bočnými airbagmi. * Spolujazdec má mať všetky časti tela v aute a nie sa vykláňať z auta ani vystrkovať ruku z okienka. * Pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla vždy skontrolovať, či okolo neprechádza iné auto, cyklista, motorkár či chodec. * Umiestniť si batožinu, tašky či kabelku do kufra alebo ukladacích priestorov v aute, nikdy nie na palubnú dosku alebo miesta, odkiaľ by mohla vypadnúť. * Najdôležitejšie pravidlo – mať vždy zapnutý bezpečnostný pás!

ODPORÚČANÉ