Toyota investuje do bezpečnosti automatizovaných systémov riadenia

Chcú zlepšiť bezpečnosť a spoľahlivosť automatizovaných systémov riadenia. Preto sa spoločnosť Toyota spolu s výskumným ústavom Toyota Research Institute-Advanced Development, Inc. (TRI-AD) a poisťovňou Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. dohodli na spolupráci.
Vydané  Text: 
Toyota RAV4 - interiér
Pri vylepšovaní bezpečnostných riešení budú využité reálne **údaje o nehodách poskytnuté poisťovňou**. Toyota a TRI-AD napodobnia reálne podmienky, pri ktorých na cestách prichádzalo k nehodám, alebo nebezpečným situáciám, ktoré viedli k nehodám. Využijú na to databázu poisťovne Tokio Marine & Nichido. Následne ich použijú pri simuláciách automatizovanej jazdy. To umožní zhodnotiť tieto situácie v čo najreálnejších podmienkach, čo pomôže zvýšiť bezpečnosť automatizovaných systémov riadenia. ### Reálne údaje + umelá inteligencia Tokio Marine & Nichido vyvinie moderný systém hlásenia škodových udalostí, pri ktorom využije údaje z automobilov s funkciou automatického riadenia. Technickú podporu na analýzu údajov poskytne spoločnosť ALBERT. Pri vývoji moderných systémov automatického riadenia a bezpečnostných systémov využívajú spoločnosť Toyota a TRI-AD reálne údaje, aj umelú inteligenciu. Schopnosť presne určiť príčiny dopravných nehôd je mimoriadne dôležité pre rozširovanie možností nových technológií. ### V spolupráci s Tokio Marine & Nichido Poisťovňa Tokio Marine & Nichido rieši ročne prípady viac ako dvoch miliónov dopravných nehôd. Spoločnosť má vďaka zhromažďovaniu údajov o okolnostiach a príčinách nebezpečných nehôd bohaté vedomosti z oblasti ich prevencie a s tým súvisiacim obmedzovaním finančných strát. Poisťovňa vidí svoju úlohu v urýchlení komercializácie autonómnych automobilov, podieľala sa na rôznych cestných testoch automatizovaného riadenia. Je tiež prvou poisťovňou, ktorá zaviedla odškodenenie pre obete nehôd s účasťou autonómneho vozidla a tiež v situáciach, keď nie je možné určiť zodpovednosť vodiča alebo automatizovaného systému riadenia.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement