Aktuality

Diabetici za volantom: tento rok začali platiť zmeny, viete o nich?

Ilustračné foto (zdroj: PANER)
Ilustračné foto (zdroj: PANER)

Do konca minulého roka zákon nerozlišoval medzi zdravým vodičom a vodičom diabetikom. Od tohto roka sa však do praxe zaviedli nové opatrenia, ktoré síce zvýšia bezpečnosť cestnej premávky, niektorým diabetikom však komplikujú život, v horšom prípade celkom strácajú oprávnenie šoférovať automobil.

Ak vodič diabetik v posledných troch mesiacoch prekonať takzvaný hypoglykemický šok alebo ním trpí častejšie, nemá právo šoférovať motorové vozidlo. Je to ochrana jeho samého a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky.

Hypoglykemický záchvat/šok je vyvolaný náhlymi a prudkými zmenami úrovní cukru v krvi a je sprevádzaný potením, ochladením tela, nevoľnosťou, trasením, strácaním pozornosti, rozmazaným videním, v horšom prípade bezvedomím a vo fatálnom prípade aj smrťou. Tento stav môže nastať náhle a bez predchádzajúceho varovania, preto je vysoko nebezpečné, keď sa dostaví počas šoférovania auta či motorky. Riziko nehody u vodiča s hypoglykémiou je dva až štyrikrát vyššie ako u zdravého vodiča.

Väčšina cukrovkárov vie rozpoznať, že im klesá cukor v krvi a vedia dôsledkom takéhoto stavu zabrániť. Aj napriek tomu sa musia v intervale najmenej päť rokov podrobovať kontrolným testom u lekára. Zdravotná spôsobilosť na vedenie vozidla je vylúčená v tom prípade, ak sa u pacienta prejavuje ťažká hypoglykémia alebo ak poslednej udalosti neuplynuli tri mesiace. Záchvaty hypoglykémie totiž v porovnaní s bežnými zmenami hodnoty cukru v krvi predpovedateľný nie je a dostavuje sa náhle.

Ilustračné foto
Moderné zariadenia na meranie hladiny cukru v krvi sú malé, prenosné a jednoduché na použitie. Diabetik by si mal pred jazdou cukor vždy skontrolovať. Ilustračné foto

Aj dnes platí, že povinnosťou cukrovkárov je pred každou jazdou skontrolovať stav hladiny cukru v krvi, na čo slúžia špecializované prenosné zariadenia a ide o nenáročný, takmer bezbolestný proces. Niektoré zariadenia sú dokonca pripojiteľné k mobilnému telefónu a výsledky zobrazujú na displeji.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie