Magazín

V Nemecku či Francúzsku môžu LPG autá parkovať aj v garážach, prečo nie u nás?

LPG v garáži
LPG v garáži
Fiat 500L s pohonom na benzín a LPG (ilustračné foto)


Automobily s pohonom na benzín a LPG sú na Slovensku populárne aj napriek tomu, že majú jedno výrazné obmedzenie: v množstve podzemných garáží sa s nimi nesmie parkovať. Aké sú na to dôvody a obstoja aj v roku 2017?Možno ste sa aj vy niekedy pozastavili nad tým, že automobily na LPG majú zakázaný vjazd do podzemných garáží, zatiaľ čo vozidlá s pohonom na CNG majú vjazd povolený. Dôvod tohto všeobecného obmedzenia tkvie vo fyzikálnych vlastnostiach a rozdieloch medzi LPG a CNG - hoci sú oboje stlačené plyny.

LPG je stlačený ropný plyn (propán-bután), CNG je stlačený zemný plyn, metán. Výhodou zemného plynu (CNG) je, že je ľahší ako vzduch, takže pri nechcenom úniku stúpa nahor a v podzemnej garáži sa preto odstráni prostredníctvom ventilačného systému. Pri eventuálnom úniku plynu LPG hrozí, že sa bude držať pri zemi, hromadiť sa a v najhoršom možnom scenári môže byť dôvodom na vznik výbuchu. Práve to je dôvod, prečo ešte aj v roku 2017 prevádzkovatelia podzemných garáží nepovoľujú vstup vozidiel s pohonom typu benzín+LPG.

Netreba však zabúdať na skutočnosť, že v kombinácii so vzduchom je stále vybúšné aj LPG a keď chceme zájsť až do detailov, horľavé/výbušné sú aj benzínové výpary. A taký oxid uhličitý CO2 je ťažší ako vzduch, takže sa tiež drží pri zemi - a pritom ho produkuje každé vozidlo so spaľovacím motorom.

LPG v garáži
LPG sa dnes do automobilov inštaluje v súlade s prísnymi normami EÚ. To znamená, že kontrolka o stave nádrže s plynom môže byť zakomponovaná aj priamo v palubnom počítači, riziko úniku LPG je minimálne.


Avšak Maroš Beťák, expert Združenia LPG spoločností, tvrdí, že sa slovenské zákony opierajú o zastaralé normy. „Najväčší problém je, že slovenská legislatíva je 26 rokov stará a riadi sa vyhláškou Slovenského banského úradu č.208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel. Tá je zastaraná a chráni aj pred neexistujúcim nebezpečenstvom,“ tvrdí Beťák s odôvodnením, že moderné normy prakticky úplne vylučujú nebezpečenstvo výbuchu a nechcených únikov LPG.

„Životnosť nádrže je v priemere 10 rokov a keďže táto norma je pre výrobcov LPG nádrží zaväzujúca a musia sa ňou riadiť, na Slovensku dnes neexistuje auto, ktoré prejde cez STK a má nádrž nevyhovujúcu týmto novým, veľmi prísnym, pravidlám,“ dodáva Beťák.

Problémom sú prípadné havárie a neodborná montáž

Aktuálne platné normy Európskej komisie z roku 2001, ktoré sú pre výrobcov LPG nádrží zaväzujúce, prakticky úplne vylučujú možnosť nechceného úniku plynu z nádrží osobných automobilov. Práve preto priaznivci pohonu na LPG nahliadajú na súčasnú slovenskú legislatívu s nevôľou. Tvrdenie, že dnešná úroveň bezpečnosti je vysoká a zamedzuje úniku plynu, sa však dá akceptovať iba vtedy, keď budú všetky automobily zaručene bezpečné - čo sa nedá zaručiť nikdy. Vždy sa budú medzi nami pohybovať aj vozidlá s neodborne alebo nesprávne namontovanými LPG pohonmi, ktoré eventuálny únik pripúšťajú napríklad po nehode.

„Aj dnes máme skúsenosti s tým, že sa LPG pohon do osobných automobilov montuje neodborne, bez papierov, s odlišným vybavením, než aké je uvedené v technickom preukaze,“ pripomína Erik Stríž, redaktor Auto Motor a Šport - Slovensko. To znamená, že aj riziko prípadného úniku môže byť vyššie. Ani technické kontroly nič nezaručujú, keďže sa dajú „kúpiť“ za 10 či 30 eurový príplatok na ruku.

S automobilom na pohon LPG dnes môžete parkovať v podzemných garážach v takom Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Taliansku a aj v Holandsku.

LPG v garáži
Fiat 500L s pohonom na benzín a LPG (ilustračné foto)


Tak parkovať alebo neparkovať?

Keď pred vstupom do podzemnej alebo aj nadzemnej garáže visí značka obmedzujúca vjazd vozidlel na LPG, je nevyhnutné ju akceptovať bez ohľadu na to, či máme istotu o technickej korektnosti nainštalovaného LPG pohonu. Sú však aj garáže, pri ktorých takáto tabuľka nie je, v takom prípade majú experti na LPG jednoznačné odporúčanie:

„Je to mýtus, ktorý straší LPG nadšencov už roky. Základné pravidlo ale znie: pokiaľ nie je na garáži značka zákaz vjazdu s LPG, tak tam LPG auto môže ísť,“ uvádza Beťák zo Združenia LPG spoločností.