Máte motorku? Neparkujte takto!

Ak sa vám často stane to, že na štandardnom parkovacom boxe pre automobily nájdete parkovať motorku. Hnevá vás to? Právom!
Vydané  Text: 
Od 1.1. 2014 totiž platí zmena zákona pre jednostopové vozidlá, ktorá uľahčuje ich parkovanie v centre mesta a v zónach s plateným, alebo regulovaným parkovaním. Inými slovami, s motorkou môžete parkovať aj tam, kde by ste s autom nemohli za žiadnych okolností. Presné znenie zákona je: „V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.“. S motocyklom sa dá teda zaparkovať na chodníku aj v zóne zákazom státia/zastavenia, kde by ste inak s autom stáť nemohli. Takže ak vynecháte priestor 1,5 metra pre chodcov, môžete parkovať aj na chodníku a tým pádom aj bližšie a mať svoju motorku pod kontrolou. Práve preto je parkovanie v boxoch určeným autám zbytočná provokácia, najmä ak ste s motorkou mohli zaparkovať bližšie k vášmu cieľu a mať ju tak aj lepšie pod kontrolou.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement