Novinka zo Slovenska: Regenerované batérie z elektromobilov sa využijú ako úložisko energie v ekologických novostavbách

Akumulátor v domácnosti má obrovské využitie, regenerovaná batéria z elektromobilu vie napájať celú domácnosť alebo slúžiť pre skladovanie energie zo solárnych panelov.
Vydané  Text: 
* **Dubnická firma ZTS VV má zámer čoskoro otvoriť linku na regeneráciu použitých batérií z elektromobilov**. * **Regenerované batérie budú využiteľné v širokom spektre priemyselných odvetví, najnovšie informuje aj o stavebníctve**. * **Akumulátor v domácnosti môže plniť funkciu núdzového napájania v prípadu výpadku prúdu alebo skladiska pre energiu získanú zo solárnych panelov**. O regenerované akumulátory z elektromobilov je záujem aj v oblasti stavebníctva. Moduly z batérií zregenerovaných spoločnosťou ZTS Výskum a Vývoj (ZTS VV) budú slúžiť ako úložisko energie v ekologických objektoch. Dubnická firma ZTS VV podpísala memorandum o spolupráci so spoločnosťou Pribila. Inovácia, na ktorej pracuje spoločnosť ZTS VV, je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation a bola podporená nenávratným finančným príspevkom z Ministerstva hospodárstva SR.

V Dubnici nad Váhom sa budú regenerovať batérie z elektromobilov. Má byť lepšia ako recyklácia

Slovenská spoločnosť začne pri Dubnici nad Váhom s regeneráciou použitých trakčných akumulátorov z elektromobilov, aby im zabezpečila plnohodnotnú použiteľnosť aj po tom, čo skončí ich fabrická záruka od automobilky.

Unikátny projekt zameraný na regeneráciu batérií z elektromobilov nachádza prvé uplatnenie v stavebníctve. Spoločnosť ZTS VV, ktorá sa pripravuje na výrobu modulov z batérií druhej životnosti, ich bude dodávať do úložísk pre novostavby rodinných domov či iné stavebné objekty s ekologickým charakterom. Dubnická spoločnosť podpísala memorandum o spolupráci s firmou Pribila z Rohožníka, ktorej poskytne prvý testovací prototyp batériového úložiska vhodný pre stavebný objekt. „Hlavným cieľom spolupráce je zlepšiť ekologickú stopu batériových systémov pri zachovaní ekonomických cieľov znovu využitím vyradených batérií. Naše inovácie menia pohľad na využiteľnosť vyradených li-iónových akumulátorov, ktorých recyklácia je finančne nákladná. Rovnako však tiež podporujú možnosti využívania zelenej energie vďaka cenovo dostupnejším riešeniam určeným na jej uskladnenie a otvárajú tak cestu dostupnejším zdrojom energie,“ hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik. V záujme oboch spoločností je prispieť k vývoju udržateľných riešení. Spoločnosť ZTS VV vyrobí z vyradenej opotrebovanej batérie procesom regenerácie batériový modul s garantovanou životnosťou a parametrami určenými na ďalšie využitie v menej dynamických aplikáciách. „Po otestovaní energetických úložísk na stavbách rodinných domov budeme pracovať na zvyšovaní kapacity batérií tak, aby dokázali slúžiť ako úložisko energie aj pre priemyselné prevádzky či nemocnice a posunúť tak krajinu bližšie k energetickej nezávislosti,“ dodáva predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik. Projekt regenerácie použitých batérií z elektromobilov splnil náročné kvalitatívne kritériá Európskej komisie a spoločnosť naň získala nenávratný finančný príspevok od Ministerstva hospodárstva SR. Inovácia je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation a zaradila sa medzi 42 jedinečných európskych projektov ako dôležitá súčasť európskeho batériového value-chain. Na výskume a vývoji projektu sa aktívne spolupodieľajú slovenské univerzity, vedci a špičkoví odborníci z oblasti fyziky, chémie či mechatroniky.

Budeme mať svetový unikát: Použité batérie z elektromobilov v Dubnici spracuje umelá inteligencia

Elektromobilita sa stáva svetovým trendom, avšak otvára aj environmentálne otázky – čo s opotrebovanými li-ionovými batériami. Svoje riešenie majú aj Slováci a nespočíva v ich recyklácii, ale regenerácii.

Inzercia

ODPORÚČANÉ