Magazín

Vyrážate na jeseň do prírody? Nezabúdajte na domáce cestovné poistenie

Naše prírodné bohatstvo a rozvoj domáceho turizmu a infraštruktúry ponúka stále viac možností na oddych spojený nielen s horskou turistikou, ale aj ďalšími formami aktívneho vyžitia. Viacdňové výlety na bicykloch vďaka novým cyklotrasám, pribúdajúcim trailom v lesoch, adrenalínové zážitky na slovenských jazerách a vodných tokoch umožňujú vybiť si nahromadenú energiu pri sedavom zamestnaní či v škole.

Zabúdame na domáce cestovné poistenie

Častejší pobyt v slovenskej prírode však prináša aj prirodzene vyššie riziko úrazov a problémov, ktoré môžu počas neho nastať. „Slováci si ešte stále nezvykli pravidelne uzatvárať domáce cestovné poistenie v rámci trávenia voľného času v slovenskej prírode, čím toto riešenie v porovnaní s poistením pri cestách do zahraničia stále zaostáva,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.

Podľa údajov z poisťovní si pri dovolenkovom či víkendovom pobyte v rámci Slovenska spájame pojem poistenie len s obavami z ľahšieho či vážnejšieho zranenia vo vysokohorskom prostredí, kedy by bolo potrebné volať pomoc horskej služby. „Zásah vrtuľníkom je už štandardnou súčasťou poistenia na hory. Vidíme však, že dnes omnoho pravidelnejšie vyrážajú do prírody aj cyklisti, bežci, lyžiari, čím sa prirodzene citeľne zvyšuje pravdepodobnosť rizika, že nastanú nejaké komplikácie, vyžadujúce odbornú pomoc,“ hovorí zástupkyňa Kooperativy.

Poisťovňa KOOPERATIVA patrí medzi prvé, ktoré práve v reakcii na nárast záujmu o aktívne trávenie voľných dní na Slovensku priniesla aj možnosť ďalších pripoistení. Tie pokrývajú popri už spomínanom zásahu horskej záchrannej služby aj ďalšie, bežne vylúčené rizikové športy, vrátane tých súťažne vykonávaných, a pribudla aj nová služba cykloasistencie v telefóne.

Tá sa obzvlášť zíde, ak sa chystáte na dlhšie cyklovýlety, alebo sa venujete horskej cyklistike. Pri nehode na bicykli, roztrhnutej reťazi či krádeži bicykla stačí zavolať na asistenčnú službu. Zabezpečí vám dopravu k vášmu autu alebo do najbližšieho cykloservisu. A to bez rozdielu, či jazdíte na klasických, elektro bicykloch alebo elektro kolobežkách,“ približuje Silvia Nosková Illášová a dopĺňa, že samozrejmosťou, na ktorú majú klienti pri cestovom poistení Objavuj Slovensko v prípade nepríjemných situácií nárok, je aj je krytie úrazu, straty či ukradnutia batožiny, zodpovednosti za škodu alebo storna zájazdu.

Poistenie sa dostáva na novú úroveň

Našimi riešeniami a komunikáciou s klientmi sa snažíme zdôrazňovať, že moderné poistenie, a to sa týka aj toho na cesty, už nie je iba o krytí život ohrozujúcich rizík. Chceme byť univerzálnym partnerom uľahčujúcim život klientov praktickými službami aj v bežných situáciách,“ zdôrazňuje Silvia Nosková Illášová. Práve asistenčné služby, o ktoré KOOPERATIVA rozšírila pred tohtoročnou letnou sezónou svoje produkty cestovného aj životného poistenia, sú toho dôkazom.

Súčasťou zahraničného cestovného poistenia je napríklad aj dopravná asistencia špeciálne pre letecké dovolenky, ktorá za nich overí a následne sprocesuje nárok na úplnú alebo čiastkovú refundáciu v prípade zmeškaného letu. Telefonická dopravná asistencia tiež pomôže nájsť alternatívne spoje zrušeného vlaku či autobusu v cudzine. Každodenným pomocníkom nielen počas dovolenky môže byť aj Linka zdravia, cez ktorú môžu klienti konzultovať akékoľvek zdravotné komplikácie a otázky s lekármi na Slovensku. Môžu na ňu volať kedykoľvek a bezplatne, stačí mať uzavreté životné poistenie od Kooperativy.