Magazín

Mnoho vodičov stále neberie ohľad na cyklistov. Prinášame vám stručný prehľad aké máte voči nim povinnosti pri jazde na verejnej komunikácii.

Cyklisti, cyklistika, bicykel, jazda na bicykli

Tento rok sme sa dočkali už niekoľkých novelizácií zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Prvá väčšia úprava práv a povinností vodičov a účastníkov cestnej premávky prišla už v marci a zmenila spôsob správania sa vodičov voči cyklistom. Nakoľko je aktuálne kvôli peknému počasiu na našich cestách pomerne veľa milovníkov cyklistiky, je dobré si pripomenúť základné povinnosti vodičov voči nim. Aj keď je tu táto "novinka" s nami už takmer pol roka, mnohí vodiči ju stále ignorujú a riskujú tým nielen vysokú pokutu, ale predovšetkým zdravie cyklistov. Pozrime sa teda na zopár bodov, ako sa správať pri predbiehaní cyklistu a kedy majú ľudia jazdiaci na bicykli prednosť.

Cyklista idúci súbežne s cestou

Prečítajte si aj:


Pozor, trestné body za dopravné priestupky platia aj pre Slovákov

Redakcia (s)


Novinka, o ktorej veľa vodičov stále pravdepodobne nevie, je súčasťou staršej novely Zákona o cestnej premávke 8/2009 Z.z., ktorá vyšla už v marci. Ide konkrétne o pozmenený paragraf 19, odstavec 6. V ňom je uvedené nasledovné:

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.

Ako pred časom upozornil portál teraz.sk, vodiči teda musia dávať pozor nielen na to, čo sa deje na ceste a križovatke, ale taktiež aj na okolie cesty. Hovoríme predovšetkým o situácii, kedy sa vodič rozhodne odbočovať vpravo. V pôvodnom znení zákona, ktoré je uvedené nižšie, chýbala klauzula o cyklistoch idúcich súbežne s cestou. To znamenalo, že vašou povinnosťou bolo dať prednosť len cyklistom, ktorí išli po ceste rovno. Teraz však musíte dávať pozor aj na cyklistov, ktorí sa pohybujú súbežne s cestou.

Pôvodné znenie paragrafu 19, odst. 6: „Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.

Bicykel, cyklista, ilustračné foto

Cyklisti sú v práve

Samotný úkon odbočovania vpravo si teda bude vyžadovať po vodičovi omnoho viac pozornosti. Ako upozorňuje dopravný analytik Ján Bazovský, vodiči si predovšetkým budú musieť viac všímať správanie cyklistov, ktorí nie sú na ceste. Je to najmä z toho dôvodu, že cyklista sa môže pohybovať omnoho rýchlejšie, ako odbočujúce vozidlo. Prípadný stret auta s cyklistom má vo väčšine prípadov veľmi nepriaznivý dopad práve na človeka idúceho na bicykli.

Minimálna vzdialenosť pri predbiehaní

Okrem zvýšenej pozornosti pri odbáčaní, musia vodiči od 1. marca 2022 rešpektovať aj ďalšiu zásadnú novinku. Tá sa nachádza v paragrafe 15, odst. 3 a hovorí o povinnom bočnom odstupe od cyklistov, vodičov malých motocyklov a chodcov, ktorý je definovaný na vzdialenosť najmenej 1 meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu a najmenej 1,5 metra v ostatných prípadoch.

A práve tento bod mnohí vodiči dnes totálne ignorujú. Bežne sa môžeme stretnúť s obiehajúcim vodičom, ktorý nechal cyklistovi minimálny priestor na ceste. Zákonom stanovený meter, respektíve meter a pol je pritom pomerne zásadný. Auto pri predbiehaní cyklistu, ktorý sa pohybuje po okraji vozovky ho môže prúdom vzduchu prekvapiť, a cyklista tak môže stratiť balans a padnúť pod kolesá iného vozidla. To sa týka predovšetkým jazdy vo vyšších rýchlostiach, kedy veľa vodičov obieha cyklistov s minimálnym odstupom. Môže sa taktiež stať, že cyklista bude autom zatlačený, či už v obci alebo mimo nej, na nespevnený okraj verejnej komunikácie alebo na okraj cesty, kde sa môže nachádzať poklopy kanalizácie, čo môže mať opäť za následok pád.

Platí pravidlo pravej ruky aj pre cyklistov?
Je to vlastne jednoduché: keď cyklista jazdí po ceste, má dodržiavať rovnaké pravidlá ako ostatní účastníci cestnej premávky. Platí to aj naopak: cyklista je rovnocenný autám či motocyklom. Autorom fotografie je Dylan Spangler.

Okrem toho je v zákone aj paragraf 5, odst. 2, písm. h), ktorý popisuje nasledovné: „ Vodič nesmie ohroziť chodcov na chodníku, cyklistov na cestičke pre cyklistov, chodcov a cyklistov pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní.“ Je teda veľmi dôležité mať dostatočne zmapované okolie svojho vozidla a taktiež mať dobrý prehľad o dianí vo vašom okolí. Za prípadný stret s cyklistom, ktorý je zavinený autom nesie zodpovednosť práve jeho vodič.

Vysoké pokuty

Na nedodržanie paragrafu 5, odst. 2, písm. h) myslí aj sadzobník pokút. Už v jeho vydaní s platnosťou od 1.4.2020 je uvedená pokuta za nerešpektovanie tohto nariadenia vo výške 150 eur. Podobne to platí aj pri paragrafe 15, odst. 3, ktorý ohrozenie cyklistu pri obchádzaní a predchádzaní trestá pokutou vo výške 150 eur. V prípade novinky v paragrafe 19, odst. 6 sa počíta s pokutou vo výške až 40 eur.

Prečítajte si aj:


Pozor na zmenu: Cyklisti môžu jazdiť už aj vedľa seba, novela zákona prináša viac dôležitých noviniek

ERIK STRÍŽ


Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.