Magazín

Takto funguje vyvažovací hriadeľ! A prečo ho v 1.0 TSI nenájdete?

Škoda Rapid 1.0 TSI DSG Style Exteriér

Text: Majo Bóna

Každý spaľovací motor je súborom pevných aj pohyblivých častí a tie svojím pohybom vytvárajú vibrácie. Piesty motora so svojím priamočiarym pohybom hore a dole vytvárajú vibrácie. Je to logické, akýkoľvek oscilujúci pohyb hmotnosti vytvára vibrácie a je teda logické, že sa budú prenášať na celú karosériu. Prvým miestom, kde konštruktéri tieto nežiaduce vibrácie eliminujú, je kľukový hriadeľ. Tam sa pridáva hmotnosť, ktorá neutralizuje vzniknuté vibrácie a pôsobí na vyrovnanie chodu motora. No motor má aj ďalšie pohyblivé časti, ktoré rovnako spôsobujú vibrácie ako napríklad vačkové hriadele, ktorých rotácia je vzhľadom na profi l vačky značne nevyvážená a taktiež sa podieľa na vibráciách motora. Paradoxne najväčším zdrojom vibrácií sú práve ojnice. Pohybujú sa totiž nielen hore aj dolu, ale aj do strán. Prirátajte do toho aj meniacu sa frekvenciu vibrácií s narastajúcim počtom otáčok. Dôvodom je meniaca sa zotrvačná sila, keďže tá s narastajúcou rýchlosťou piesta narastá kvadraticky. Takisto sa menia vibrácie aj v závislosti od objemu motora a platí jednoduché pravidlo, čím väčší objem, tým väčší piest a tým aj jeho hmotnosť. Kedysi bolo nepísaným pravidlom, že štvorvalcový motor mohol mať maximálne dva litre, inak boli jeho vibrácie za hranicou akceptovateľnosti.

Vyvažovací hriadeľ

PROTIPOHYB

Preto konštruktéri prišli s takzvanými vyvažovacími hriadeľmi, ktoré dokázali eliminovať nežiaduce vibrácie. Základným princípom je rotácia dvoch alebo jedného hriadeľa s excentrickými závažiami v opačnom smere, ako sa točí kľukový hriadeľ. Rýchlosť točenia sa vyvažovacích hriadeľov je dvojnásobná v porovnaní s rýchlosťou otáčania kľukového hriadeľa. Tak sa dajú eliminovať sekundárne vibrácie motora. Samozrejme, keďže je vyvažovací hriadeľ poháňaný od motora, odoberá mu výkon. Koľko ? Nuž, v niektorých prípadoch to môže byť až pätnásť koní, následkom trecích strát plus samotného pohonu. V prípade štvorvalcových motorov sa používa dvojica vyvažovacích hriadeľov, šesťvalcové a dvojvalcové motory využívajú jeden vyvažovací hriadeľ. A viete čo je zaujímavé? Fanúšikmi tak nenávidený trojvalec 1.0 TSI je natoľko vyvážený, že nepotrebuje vyvažovací hriadeľ vôbec!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Indian Scout Rogue (auto motor a šport č. 6/2022, foto: Juraj Hrivnák)
MOTO

Zlý chlapec. Test Indian Scout Rogue

Pohľad do slovníka hovorí, že rogue má v slovenčine viacero významov, no ani jeden nie je veľmi pozitívny. Azda najjemnejšie by sa to dalo preložiť ako nezbedník. To by sedelo na človeka. No ako je to v prípade, pokiaľ takto označíte motocykel?