Aktuality

Slovensko má podľa analytikov jedny z najlepších a najrýchlejších ciest na svete. Je v tom ale háčik.

Diaľnica, ilustračná fotografia

Medzinárodný menový fond pred pár dňami publikoval štúdiu pojednávajúcu o cestách v prevažnej väčšine krajín na svete. Analytici sa zamerali predovšetkým na vysokorýchlostné prepojenia medzi jednotlivými veľkými mestami v krajinách, z čoho neskôr vydali výsledky ukazujúce, že Slovensko patrí medzi štáty s najkvalitnejšími a najrýchlejšími cestami na svete. Realita však môže byť úplne iná.

Až 162 zúčastnených krajín

Nie je tajomstvom, že kvalitné cestné spojenie dokáže v mnohých prípadoch urýchliť prepravu tovarov a taktiež zvýšiť mobilitu zamestnancov. Tým sa automaticky znižuje miera nezamestnanosti a vyskytujú sa nové pracovné možnosti. Práve z tohoto dôvodu sa ekonómovia Medzinárodného menového fondu (MMF) pozreli na kvalitu ciest a priemernú rýchlosť v krajinách naprieč celým svetom.

Pracovníci MMF vyvinuli úplne novú metodológiu zameriavajúcu sa na hodnotenie kvality ciest až v 162 štátoch. Na získanie údajov použili dostupné Google Maps a pomocou nich merali priemerný čas, za ktorý sa ľudia dostanú z jedného väčšieho mesta do druhého. Podmienkou hodnotenia však muselo byť, že tieto mestá sú od seba vzdialené minimálne 80 kilometrov. Výsledky, ktoré boli publikované v grafe týždňa MMF dokazujú, že Slovensko patrí medzi premiantov vo svete.

mapa, rýchlosti
Mapa ukazujúca rozloženie priemernyej rýchlosti vo svete.

Slovensko medzi najlepšími

Najlepšie cestné spojenie je samozrejme v najrozvinutejších svetových ekonomikách, ako sú Spojené štáty, Kanada, Austrália, Nemecko či Francúzsko. Okrem toho však z grafu vyplýva, že pomerne vysokú kvalitu ciest aj s najvyššími rýchlosťami máme aj na Slovensku. Spolu s nami sa na popredných miestach umiestnila takmer celá západná Európa, Turecko, časť južnej Afriky či niektoré štáty Južnej Ameriky.

Na druhej strane rebríčka sú štáty, ktoré sa dnes považujú za rozvojové alebo v nich nie je rozvinutý automobilový priemysel či cestná infraštruktúra. Sem patrí takmer celá stredná Afrika, časť Ázie a na prekvapenie mnohých aj India. Práve táto najľudnatejšia krajina na svete sa pred nedávnom zviditeľnila rekordom v najrýchlejšom vybudovaní úseku diaľnice, čím si vyslúžila aj zápis do Guinessovej knihy rekordov.

Výsledky, ktoré neodrážajú realitu

Na druhú stranu však metodológia MMF nezohľadňuje spojenie medzi mestami, ktoré nie sú prepojené rýchlostnými cestami, diaľnicami či cestami prvej triedy. Možno práve z toho dôvodu sa Slovensko umiestnilo na popredných priečkach. Z grafu MMF vypláva, že priemerná rýchlosť na slovenských cestách je na úrovni 93 kilometrov za hodinu. O niečo lepšie sú na tom Maďari a Rakúšania, pričom obe krajiny majú priemernú rýchlosť 96 km/h. Z našich susedov sú však na tom najlepšie Česi, ktorí podľa MMF majú priemernú rýchlosť na cestách na úrovni 98 km/h. Poliaci majú 92 km/h, no a napokon Ukrajina, možno aj kvôli vojne, má len 75 km/h.

mapa slovensko rýchlosti
Slovensko sa v rámci sveta nachádza na popredných priečkach. Výsledky však môžu byť do značnej miery skreslené, upozorňuje ÚHP.

Portál Pravda informuje, že Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) upozornil na úskalia samotnej štúdie a jej metodológie. Poľa vyjadrení analytikov ÚHP bolo pri posudzovaní kvality ciest do úvahy brané spojenie medzi Bratislavou a Žilinou, Liptovským Mikulášom, Popradom a Košicami. Všetky z týchto miest sú však prepojené diaľnicami, rýchlostnými cestami alebo cestami prvej triedy. Štúdia nebrala do úvahy regionálne prepojenie medzi južnými oblasťami krajiny a severom a taktiež ani problémy prepojenia väčších miest v strede Slovenska. Tým pádom došlo k výraznému navýšeniu priemernej rýchlosti a dáta sa tak môžu zdať skreslené.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie