Fakt neuveríte, za čo všetko môžete prísť o vodičák!

Neplniť si povinnosti je zlé. Postaviť však vodičák do pozície donucovacieho prostriedku je nebezpečné.
Vydané  Text: 
Ľudová tvorivosť našich úradníkov, zdá sa, nemá hraníc. Už dlhší čas napríklad platí, že vám policajt môže zadržať vodičské oprávnenie napríklad aj v prípade, ak neplatíte výživné. A keďže sa to zjavne osvedčilo, chopilo sa tohto nápadu viacero miest a obcí. Po novom vám teda bude môcť policajt pri cestnej kontrole zadržať vodičský preukaz napríklad aj za to, že ste nezaplatil daň z nehnuteľnosti, daň za psa, alebo má nedoplatok za vývoz komunálneho odpadu. ### Vážne! O vodičák môžeme už prísť aj za smeti! Obce si takýmto spôsobom chcú vynútiť, aby si občania plnili svoje povinnosti. **Táto novinka má jednu výnimku. Týkať sa nebude vodičov, pre ktorých je šoférovanie hlavnou náplňou práce.** Stručne povedané, ak dokážete, že vodičák potrebujete pri výkone svojho povolania, policajt vám ho nezadrží. Jer to ale dobrý nápad ako napraviť hriešnikov? Na prvý pohľad si poviete, že áno. Táto móda sa však môže vymknúť spod kontroly. Ako? Ak môže byť do zoznamu hriešnikov zahrnutý neplatič miestnych poplatkov, mohol by tam napríklad byť aj ten, kto má nedoplatok na sociálnom a zdravotnom poistení. Deti sú naša budúcnosť, a tak by som do zoznamu hriešnikov navrhoval zaradiť aj rodičov detí, ktoré zanedbávajú školskú dochádzku. Za čo ešte by sa dal vodičák zadržať? Nech si každý doplní, čo ho práve napadne. Priatelia, toto je… **… Absurdné?**! Ak sa vydáme touto cestou, pokojne sa môže sta, že bude bežná cestná kontrola prebiehať približne takto: Policajt vás zastaví. Vypýta si od vás doklady a odíde do svojho vozidla. Spustí lustračný program, v ktorom skontroluje kto ste, čo ste (vaše povolanie), a či nie ste náhodou niekde niečo dlžný. Predpokladajme, že internetová sieť bude OK, takže program bude bežať bez reštartu. Po dvadsiatich minútach sa vráti. Policajt už možno medzičasom aj zabudol, prečo vás vlastne zastavil. Je to poslanie dopravnej polície? Alebo iba prvoplánová skratka ako sa domôcť toho, aby si občania plnili svoje povinnosti?

ODPORÚČANÉ