Aktuality

Obmedzená doprava v Európe zásadne zmenila kvalitu ovzdušia

Rekordne nízke hodnoty NO2 v ovzduší nad severným Talianskom

Predovšetkým veľké európske mestá, v ktorých býva najväčšia koncentrácia znečisťujúcich látok, prijali karanténne opatrenia, v dôsledku ktorých sa znížila premávka. Tým sa výrazne znížila koncentrácia týchto škodlivých látok v ovzduší, čo ukazujú aj aktuálne údaje v porovnaní s marcom minulého roka. Je to celkom logické, keďže oxid dusičitý vzniká predovšetkým pri cestnej premávke.

V severnom Taliansku, ktoré sa stalo epicentrom nákazy v Európe, klesla konentrácia škodlivých látok v ovzduší o 21 až 47 percent v porovnaní s marcom 2019.

Druhá najviac postihnutá krajina Európy, Španielsko, vykázala pokles škodlivín v týždni od 16. do 22. marca až o 40 – 55 percent a to najmä v hlavnom meste Madrid a v Barcelone.

Podobné údaje sa ukázali aj v hlavnom meste Portugalska v Lisabone, kde úroveň oxidu dusičitého klesla o 40 percent.

Znečistenie ovzdušia môže zhoršovať alebo mať za následok rôzne respiračné a srdcové ochorenia. Súvislosti so zhoršením zdravotného stavu človeka nakazeného koronavírusom nie sú známe.

Aktuálne je na svete už viac ako 400 000 ľudí nakazených koronavírusom, preto v mnohých krajinách platia prísne karantény, obmedzenia pohybu a zákazy cestovať, ktoré sú spojené s uzatvorením hraníc.

Ako dlho bude trvať, kým sa všetko opäť dostane do "normálu", je ťažké odhadnúť, v každom prípade na skutočné a dlhodobé zlepšenie kvality ovzdušia pár týždňov nebude stačiť, takže bude stále potrebné hľadať spôsoby, ako urobiť dopravu čo najekologickejšou, aby sme si neznečisťovali prostredie, v ktorom žijeme.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie