Magazín

Cyklisti vytrvalo upozorňujú na svoje problémy v hlavnom meste

Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)
Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)

Priemerný bratislavský cyklista to nemá ľahké. Mestské cesty s prítomnosťou cyklistov počítajú ako s nutným zlom, vodiči áut nerešpektujú cyklistov ako rovnocenných účastníkov cestnej premávky a parkovanie na cyklotrasách je každodennou samozrejmosťou, hoci to zákon vyslovene zakazuje.

S cieľom upozorniť na tieto nedostatky funguje facebooková stránka s názvom „Útrapy Bratislavského cyklistu“, ktorá pôvodne vznikla 28. júla 2015 pod názvom „Nerozoznám auto od bicykla“. Odvtedy nazbierala niečo vyše 3 500 fanúšikov a každý deň na nej pribúdajú nové fotografie áut parkujúcich na cyklotrasách.

Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)
Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)
Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)
Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)

Nesprávne parkujú kuriéri, ale aj policajti

Problémové sú prakticky všetky cyklotrasy umiestnené hneď vedľa vozovky pre automobily a motocykle, stránka najčastejšie zverejňuje problémové lokality v centre hlavného mesta. Jedná sa predovšetkým o cyklotrasy a cyklokoridory na uliciach Štúrová, Špitálska, Dunajská a na Námestí SNP. Častým porušovateľom cestného zákona sú vodiči kuriérskych spoločností, ktoré odstavia dodávky priamo na cyklotrase, kvôli čomu musí cyklista výjsť do pruhu pre automobily a vystaviť sa tak riziku kolízie.

Kuriózne pritom je, že nie ojedinelým porušovateľom predpisov sú aj vodiči policajných áut - teda tí, ktorí majú na dodržiavanie predpisov dohliadať.

Moderné európske mestá počítajú s cyklistikou ako rovnocennou súčasťou dopravného mixu a aj Slovensko koná v posledných rokoch kroky v ústrety tejto ekologickej a inteligentnej forme prepravy. Krajina má ale stále nedostatky, ktoré pociťujú nielen cyklisti, ale aj vodiči áut, ktorí si nevyhnutne zavadzajú na ceste. Nie je to chyba ani jedného z účastníkov premávky, pretože všetci využívajú len tie možnosti, ktoré im štát a mesto ponúkajú. Avizované problémy sa týkajú obmedzovania cyklistov v mestách autami, avšak mimo mesta nie sú cyklotrasy žiadne, napríklad v tesnom okolí hlavného mesta sú dokonca cesty bez akejkoľvek krajnice.

Rozdiel medzi cyklotrasou a cyklokoridorom

Určite ste si všimli, že niektoré cestičky pre cyklistov sú farebne odlíšené od vozovky pre automobily, najčastejšie zelenou farbou, inokedy sú na ceste vyznačené iba piktogramy so šípkami so symbolom bicykla. Jedná sa o cyklotrasy a cyklokoridory.

Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)
Auto parkujúce na cyklotrase vyznačenej zelenou farbou (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)

Keď je cestička farebne odlíšená, hovoríme o cyklotrase a tú môžu využívať iba cyklisti. Vstup na túto cestu majú zakázaný chodci, autá i motocykle. O elektrických bicykloch a kolobežkách sa vedú diskusie, doteraz s nimi cestný zákon nepočíta, ale mnohí zastávajú názor, že by tieto cestičky využívať mohli. Ich maximálna rýchlosť rýchlosť je zvyčajne limitovaná na 25 alebo 45 km/h a ich dynamika je porovnateľná s dynamikou bicykla. Na druhej strane je pravda, že sa jedná o dopravné prostriedky s motorom, respektíve pomocným pohonom.

Cyklokoridor je súčasťou vozovky pre motorové vozidlá a jeho úlohou je v prvom rade vymedziť priestor pohybu cyklistov a upozorniť vodičov áut, aby boli ostražitejší. V praxi by sa tu mali automobily a bicykle deliť o jeden štandardný pruh. Takýmto riadením dopravy je typická napríklad India, moderné európske metropoly sa snažia cyklistov oddeliť od automobilov aj fyzicky vo forme obrubníka.

Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)
Autá parkujúce na cyklokoridore zakrývajúce piktogram (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)

Donedávna platilo, že na cyklokoridore bolo možné aj odstaviť auto, súčasný cestný zákon už toto zakazuje a posilňuje suverenitu cyklokoridora.

Platí, že vodič motorového vozidla nesmie zastaviť a stáť: na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu koridor pre cyklistov, doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály.

Bratislavskí vodiči toto nariadenie nerešpektujú a parkujú na cyklokoridoch i cyklotrasách prakticky beztrestne a s pravidelnosťou.

Autá parkujúce na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)
Prekážky na cyklotrasách (zdroj: FB/Útrapy bratislavského cyklistu)

Problémy sú s kanálmi aj vodičmi MHD

Samostatnou kapitolou v pomyslenej knihe problémov bratislavského cyklistu sú prekážky na cyklotrasách. V zahraničí nemožné, na Slovensku realita: reklamný citylight umiestnený presne v strede cyklotrasy, ďalej sú prekážkami prepadnuté kanály, diery na vozovke

Začiatkom októbra stránka zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom poukázala za alarmujúce množstvo cyklistov v minulosti ohrozených dopravnými prostriedkami MHD. Až 66 percent cyklistov uviedlo, že boli v minulosti ohrození autobusom alebo trojlejbusom a až 481 prípadov mohlo skončiť úrazom alebo smrťou. Do prieskumu sa zapojilo 729 ľudí. Výsledky prieskumu stránka považuje za dôkaz benevolencie alebo arogancie vodičov MHD, avšak v poslednom rade je za problémy zodpovedná samotná nesprávne navrhnutá dopravná infraštruktúra.

ERIK STRÍŽ
Erik Stríž je redaktorom magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. V mediálnej oblasti sa pohybuje od roku 2007, okrem konvenčných auto-moto tém sa venuje aj problematike udržateľnej mobility, technológiám a dizajnu.