Vzory EČV

Ktoré tvary EČV sú na Slovensku zakázané?

Tieto tvary evidenčných čísiel na Slovensku nemôžete používať. Vedeli ste o tom?

Nie každý nápad na vlastnú ŠPZ je ten správny a najmä použiteľný.
Vydané  Text: 

Presne 1. januára 2023 bol kompletne prepracovaný systém, akým spôsobom označujeme naše vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslo, inak povedané ŠPZ, zmenili svoj formát a po novom na nich už nenájdeme označenie okresu, v ktorom je vozidlo registrované. Písmená a čísla na tabuľkách rovnako prešli zmenami, ktoré ktoré nemusia ladiť každému oku.

Nový font nahradil desaťročia používané písmo, ktoré vraj v dnešnej dobe nespĺňa moderné požiadavky. Stále však existuje spôsob, ako si môžete nové ŠPZ vyladiť podľa vlastných predstáv. Ide samozrejme o individuálne znaky, aj v tomto prípade ale existujú určité pravidlá, ktorými je nutné sa riadiť.

Pravidlá ŠPZ, ktoré musíme dodržiavať

Dôležité faktory:

  • konkrétne EČV nesmie byť pridelené viacerým vozidlám, teda musí spĺňať faktor jedinečnosti a nezameniteľnosti
  • nie je možné dostať EČV, ktoré vyobrazuje hanlivé, pohoršujúce, urážajúce a zosmiešňujúce výrazy
  • v texte nesmú byť použité špeciálne znaky, malé písmená alebo diakritické znamienka
  • texte nesmie podporovať alebo propagovať hnutia, ktoré preukázateľne smerujú k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu či náboženskú neznášanlivosť alebo takýto text dotvára
  • nesmie obsahovať názov alebo skratku názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia, prípadne tento názov tvoriť

Okrem týchto pravidiel môžeme dodať, že špeciálne upravené ŠPZ nemôžu byť priradené prípojným vozidlám, vozidlám štátnych orgánov, orgánom územnej samosprávy, štátnym fondom, štátnym rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám. Aj tak to chcete skúsiť? Potom si pripravte 333 eur (teda 165,5 eura za kus).

Pravidlá sa vzťahujú aj na štruktúru textu, ktorý je na tabuľke vyobrazený. Ten musí začínať písmenami na prvých dvoch miestach (pred štátnym znakom). Za znakom potom môžu nasledovať písmená a číslice, pričom ich môžeme kombinovať rôzne, pri dodržiavaní vyššie spomenutých pravidiel. Vždy ich však musí byť maximálne sedem.

Je potrebné tiež rešpektovať, že niektoré vozidlá dostávajú štátom pridelené špeciálne označenie, ktoré ich odlišuje od iných áut. Napríklad diplomatické automobily majú na začiatku ZZ alebo EE, čo znamená, že ŠPZ bežného auta týmito písmenami začínať nemôže. Rovnaké pravidlo platí aj pre EL/EV, ktoré môžu dostať len hybridy alebo čisté elektromobily.

Inzercia

Inzercia

Evidenčné číslo si nemôžeme svojvoľne upravovať. Pred pár rokmi sme sa napríklad mohli stretnúť s trendom, pri ktorom si majitelia áut prelepovali ľavý modrý kraj značky špeciálnym čiernym prevedením, ktoré je u nás zakázané. Zároveň nesmiete ohýbať rohy či inak upravovať viditeľnosť takéhoto označenia, prípadne po ňom písať.

Vodič mal nalepené tabuľky s EČV priamo na aute, policajti mu ich poškodili. Môže policajt poškodiť TEČ pri odoberaní?

Inzercia

Za digitálne EČV sa bude platiť mesačný poplatok. Prinesú dôležité výhody


ODPORÚČANÉ