Musím dávať smerovky aj keď som na hlavnej? Mnoho vodičov robí zásadnú chybu!

Ako je to s používaním smerovky na hlavnej ceste? Aj keď sa to mnohým môže zdať nepotrebné, na smerové svetlá netreba zabudnúť.

Smerovku musíte používať aj vtedy, pokiaľ ste na hlavnej ceste a tá mení svoj smer.
Príkladom je situácia na obrázku
Vydané  Text: 

Ide pravdepodobne o jednu z najdiskutovanejších otázok naprieč internetovými fórami. Mnoho ľudí sa totiž domnieva, že pokiaľ sú na hlavnej ceste, odpadá im povinnosť používania smerových svetiel a to aj vtedy, keď hlavná cesta mení smer. Je to ale skutočne tak? Pozreli sme sa do zákona a na otázku ako správne používať smerovky vám prinášame definitívnu odpoveď.

Už teraz však môžeme povedať, že veľké množstvo vodičov robí pri používaní smerových svetiel chybu.

Bežná situácia

Situácia, ktorá je popísaná na obrázku nižšie zobrazuje vodiča na klasickej križovatke v tvare kríža. Hlavná cesta v tomto prípade mení smer doľava a autá môžu prechádzať križovatkou aj smerom rovno. Ide o pomerne bežnú situáciu, na ktorú môžete naraziť na viacerých úsekoch naprieč celým Slovenskom. Nájde sa však viacero vodičov, ktorí aj napriek tomu, že idú po hlavnej ceste doľava, smerovku nepoužijú. Je to tak správne?

Odpoveď na danú otázku nájdeme v zákone. V krátkosti možno povedať, že nakoľko cesta mení svoj smer, znamenie o zmene smeru jazdy, alebo smerovky, musí byť použité. Objasnenie použitia znamenia o zmene smeru jazdy je obsiahnuté v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to konkrétne v jeho rovnomennom § 30. Zmienená časť legislatívy vo svojich piatich odsekoch detailne popisuje používanie smerových svetiel.

Smerovku treba použiť vždy, keď meníte smer jazdy

Z pohľadu popísanej situácie je však najdôležitejší predovšetkým odstavec 1, kde sa píše:

„Znamenie o zmene smeru jazdy je vodič povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.“

Keďže je zrejmé, že hlavná cesta svoj smer mení, smerovka musí byť podľa zákona použitá. Okrem legislatívy by ste však na to mali myslieť aj z hľadiska vlastnej bezpečnosti. Môže sa totiž stať, že v prípade nepoužitia smerovky bude vodič pripájajúci sa na hlavnú cestu predpokladať, že v jazde pokračujete rovno. Následkom môže byť kolízia, ktorá nemusí skončiť len pokrčenými plechmi.

Povinná čierna skrinka v autách: Čo sleduje nové monitorovacie zariadenie?

Nestačí raz bliknúť

Ďalším dôležitým odstavcom z hľadiska bezpečnosti je aj ten štvrtý. Ten totiž popisuje, nasledovné:

„Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu.“

Nestačí teda len pred samotným úkonom na krátko pustiť „trojblik“ a následne zabočiť už bez smerového svetla.

Prišla vám táto SMS o poplatku za diaľnice? Ministerstvo dopravy sa od nej dištancuje

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.
ODPORÚČANÉSsangYong Torres EVX: Odvážne vpred!

  • SsangYong napreduje míľovými krokmi. Medzi prvými sme si mohli vyskúšať elektrickú verziu modelu Torres, ktorá prináša viac noviniek, než iba elektrický pohon.