Poradňa

Téma: PZP pre bicykle a kolobežky. Kto komu a ako hradí škody po nehode alebo škodovej udalosti? / Dopravná poradňa

Má cyklista povinnosť zaplatiť škody, ak poškodil stojace auto?
Vydané  Text: 

Platí pravidlo pravej ruky aj pre cyklistov? Dopravné predpisy pre cyklistov v kocke

V praxi málokto dodržiava zákon. V tomto príspevku sa venujeme téme prednosti v jazde cyklistov a ostatných vozidiel.

**V príspevku odpovedáme aj na nasledujúce otázky:** * **Koľko nehôd spôsobujú na našich cestách cyklisti?** * **Má cyklista povinnosť zaplatiť škody, ak poškodil stojace auto?** * **Vzťahuje sa vaše PZP aj na prevádzku bicykla či kolobežky?** * **Ako je to s avizovanými PZP pre kolobežky?** ### Aj cyklisti spôsobujú dopravné nehody, hoci veľmi málo Diskusie o cyklistoch a motoristoch obyčajne sprevádza naratív, že vodiči automobilov nerešpektujú cyklistov a robia manévre, ktoré týchto zraniteľných účastníkov cestnej premávky vystavujú ohrozeniam zdravia a života. Z vyhodnotenia dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2022 od Ministerstva vnútra SR vyplýva, že na našich cestách v minulom roku prišlo o život 22 cyklistov, z toho 11 v dôsledku dopravných nehôd. Podľa definitívnych údajov došlo k celkovo 457 nehodám s cyklistami, oni sami pritom zavinili iba 15 z nich. Pri dopravných nehodách, ktoré zavinili cyklisti, bolo usmrtených 5 osôb. Pre porovnanie, motocyklisti boli angažovaní v 266 dopravných nehodách a v ich dôsledku ich bolo usmrtených 15, chodci boli účastníkmi dopravných nehôd 327-krát a 19 ich kvôli tomu prišlo o život. Suverénne najviac bolo dopravných nehôd osobných automobilov – až 6609. V danom kontexte je potrebné uviesť, že [počas minulého roka sa menila definícia dopravnej nehody](https://www.autoviny.sk/novinky/123685/dolezita-zmena-postup-po-dopravnej-nehode-sa-od-jula-meni). To, čo bolo dlhé roky považované za dopravnú nehodu, je po novom klasifikované ako škodová udalosť, navyše je celkom nepochybné, že väčšinu týchto incidentov polícia vôbec neeviduje. Ak sa však pri dopravnom incidente zraní akákoľvek osoba alebo príde o život, vtedy už aj zákon hovorí o dopravnej nehode a [nemožno miesto nehody svojvoľne opustiť](https://www.autoviny.sk/novinky/123826/za-akych-podmienok-mozete-beztrestne-opustit-miesto-nehody-zakon-pripusta-vynimky). Značne neproporčne vyznieva štatistika, že až 80 percent všetkých zosnulých na našich cestách v roku 2022 boli muži. Celkový počet usmrtených osôb bol 244. Z posledného sčínania ľudu pritom vychádza, že ženy a muži žijú na Slovensku v pomere približne 51:49 v neprospech mužov. Vyššie uvedené čísla naďalej poukazujú na potrebu zvyšovania bezpečnosti cestách, pretože záleží na každom jednom živote a zdraví.

Za akých podmienok môžete beztrestne opustiť miesto nehody? Zákon pripúšťa výnimky

Slovenská legislatíva rozlišuje útek z miesta nehody a odchod z miesta škodovej udalosti, obe sú problémovým konaním. Existujú však výnimky, kedy to možné je aj z pohľadu zákona.

### Zodpovednosť za škody spôsobené bicyklom Napriek tomu, že štatistiky polície evidujú iba 15 dopravných nehôd, ktoré zavinili cyklisti, je isté, že škodových udalostí bolo podstatne viac. Keď dopravnú nehodu zaviní vodič motorového vozidla, napríklad osobného či nákladného automobilu, alebo motorkár, zodpovednosť za úhradu škôd spôsobených na majetku a zdraví znáša vinník prostredníctvom svojho povinného zmluvného poistenia PZP. Ak **dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť spôsobí cyklista**, situácia sa môže značne komplikovať. Keď cyklista vlastnou vinou poškodí lak automobilu, obyčajne z miesta udalosti odíde a majiteľ vozidla musí škody hradiť z vlastného alebo využiť svoje havarijné poistenie. Ak je na mieste incidentu aj prevádzkovateľ vozidla, ten pravdepodobne bude od cyklistu vymáhať priznanie viny a tiež dohodu na úhrade škody,dohodnúť sa však nemusí. Cyklisti na Slovensku nemajú zákonnú povinnosť uzatvárať zmluvné poistenie na škody spôsobené prevádzkou bicykla, takže úhrada škôd z PZP neprichádza do úvahy. V prípade, že sa nedohodnú, môže sa majiteľ vozidla obrátiť na súd prostredníctvom civilnej žaloby, avšak pre časovú a finančnú náročnosť je ochotný takéto občiansko-právneho konanie podstúpiť iba málokto. Dodajme, že ak je cyklista zároveň motoristom a má na svoje vozidlo uzatvorené PZP, toto poistenie sa neprenáša na prevádzku bicykla – PZP je totiž viazané na konkrétne vozidlo, dokonca nie je viazané ani na motoristu samotného. Preto [môže byť PZP využité aj vtedy, keď poistník nebol účastníkom nehody](https://www.autoviny.sk/novinky/123158/musi-zaplatit-skody-aj-ked-nebol-ucastnikom-nehody-tyka-sa-to-vsetkych-vlastnikov-aut).

Musí zaplatiť škody, aj keď nebol účastníkom nehody. Týka sa to všetkých vlastníkov áut

Poisťovňu nezaujíma, kto šoféroval auto, pretože podmienky poistenia sú v zmluve uvedené jasne.

Existujú však finančné produkty, ktoré zohľadňujú aj takéto javy a poskytujú krytie. Ide napríklad o neživotné poistenia majetku, ktoré majú zahrnuté aj **pripoistenie zodpovednosti za škodu**. Tie sa v závislosti od konkrétnej poistnej zmluvy môžu vzťahovať aj na škody, ktoré poistík svojím konaním spôsobí na majetku niekoho iného mimo samotnej nehnuteľnosti. Relevantné je tiež krytie škôd spôsobených pri bicyklovaní, záleží na konkrétnych podmienkach poistnej zmluvy. Takéto „poistenie občianskej zodpovednosti za škodu“ kryje napríklad aj škodu spôsobenú pri vedení ručného vozíka, vozíka pre zdravotne postihnuté osoby, jazdou na bicykli, kolobežke, trojkolke alebo štvorkolke, no napríklad aj keď loptou rozbijete okno či keď v obchode zhodíte regál s drahým sortimentom a poškodíte ho. Obyčajne takéto poistenia bežný človek nie je ochotný platiť preventívne, preto bývajú súčasťou komplexnejších poistení, kde je navýšenie mesačnej či kvartálnej platby iba minimálne.

Križovatka s dvomi riešeniami prednosti v jazde? Spojenie troch ciest je bežné, no môže robiť problémy

Križovatka Školskej, Malinovskej ulice a cesty č. 510 je príkladom celkom bežnej križovatky, v ktorej môžu mať motoristi pochybnosti o využívanie prednosti sprava.

### Povinné PZP pre kolobežky: ako to vlastne je? V uplynulých týždňoch sa slovenské i české médiá [intenzívne venovali téme povinného poistenia PZP pre kolobežky](https://www.google.com/search?q=pzp+pre+kolobezky&sxsrf=APwXEddMJP7kpRn7Zfqm-393MJ3pfW_JLw:1682413195453&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwjckYXH1cT-AhU-i_0HHcF0AzEQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1920&bih=1007&dpr=1). Téma vyvolala ohlasy, pretože **nadpisy príspevkov k téme vyvolávali dojem, že sa novinka bude týkať všetkých kolobežiek**, vrátane tých jednoduchých mechanických, detských či málo výkonných elektrických e-kolobežiek. Prevádzkovatelia výkonných elektrických kolobežiek si podľa dostupných informácií budú musieť od januára 2024 zriadiť povinné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené počas prevádzky vozidla. Má to vyplývať zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2021/2118. Novinka sa však bude týkať iba kolobežiek s elektrickým motorom umožňujúcim prekročiť rýchlosť 25 km/h alebo na tých, ktoré vážia viac ako 25 kilogramov a zároveň jazdia rýchlejšie ako 14 km/h. Pre takéto vozidlí sa má zvažovať aj povinnosť evidencie na dopravných inšpektorátoch a vybavenia tabuľkou s evidenčným číslom (TEČ), ktoré je podmienkou zriadenia PZP. V súčasnosti však prevádzkovatelia výkonných elektrických kolobežiek nemajú povinnosť tieto vozidlá evidovať a platiť za ne PZP. O tom, ako sa situácia s povinným poistením pre kolobežky vyvinie, budeme počas roka informovať.

Na ktorú stranu zapnúť smerovku na takejto križovatke? Máme ju vôbec použiť, keďže ideme vlastne rovno ďalej?

Skutočný tvar niektorých križovatiek vyvoláva dojem, že správne je zapnúť smerovku vľavo aj vpravo.

Chodca s kočíkom úmyselne nepustil na priechod pre chodcov. Vraj len chcel rozpútať diskusiu na internete, tvrdí Poliak

Otázka je, či je v práve vodič alebo chodec, keď už autá v protismere zastavili.

Zdroje:  AUTOVINY.SK
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ