Magazín

Používate svetlá správne? Pokutu zaplatíte za poruchy, ale aj vlastné chyby

Automatické svetlá sú praktické, ale vodiči pre ne zabúdajú, že zodpovednosť majú v rukách stále oni!
Automatické svetlá sú praktické, ale vodiči pre ne zabúdajú, že zodpovednosť majú v rukách stále oni!

Svetlá na autách už nie sú tým, čím bývali kedysi. Predtým ste presne vedeli, ktoré svetlá svietia a mali ste nad nimi plnú kontrolu. V nových automobiloch sú svetlá automatické, u mnohých značiek na palubovke nesvietia príslušné ikony a automatika nemusí vždy spoľahlivo rozpoznať skutočnú viditeľnosť. Spravili výrobcovia krok vzad?

Slovenskí motoristi často robia chybu, že počas zníženej viditeľnosti nechávajú na vozidlách zapnuté iba denné LED svietenie, čím ohrozujú seba i ostatných účastníkov cestnej premávky. Za nesprávne použitie svetiel udeľujú policajti pokutu v blokovom konaní vo výške do 50 eur, prípadne viac v závislosti od situácie. Službukonajúci policajt vám okrem pokuty za nesprávne použitie svetiel môže udeliť aj ďalšie pokuty, ktoré priamo súvisia s nesprávnou či nebezpečnou prevádzkou vozidla.

Pojem „neznížená neviditeľnosť“

Poznáme klasické halogénové žiarovky, xenónové svetlá, denné LED pásy, Full LED svetlomety, postupnej popularizácie sa dočkáva aj laser s možnosťou grafickej projekcie. Avšak bez ohľadu na to, akú technológiu svietenia automobil využíva, počas dňa musí svietiť stretávacími svetlami a zároveň platí, že za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá (napr. aj LED pásy), ak ich má. Tak to uvádza Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.

Pojem „za nezníženej viditeľnosti“ je pritom kľúčový, pretože určuje hranice použitia denných svetiel. Nezáleží na tom, či je zima alebo leto. Ak počas dňa v akomkoľvek ročnom období klesne viditeľnosť, napríklad začne pršať alebo snežiť, je povinnosťou vodiča dbať na svietenie stretávacími, prípadne aj hmlovými svetlami. Denné svetlá totiž nesvietia vzadu, odtiaľ je vozidlo prakticky neviditeľné a spredu v hmle takisto.

Svietenie v zime sa riadi jednoduchými pravidlami
Automatický režim svietenia vie byť miestami zradný, je správne naštudovať si jeho funkčnosť pred jazdou.

Problém môžu spôsobiť vozidlá s automatickým systémom osvetlenia: automatické svetelné senzory nemusia spoľahlivo rozpoznať, že práve sneží a ponechávajú zapnuté iba denné svietenie, ktoré je pri prípadnej policajnej kontrole dôvodom na udelenie pokuty. Podľa senzorov je totiž okolitého svetla dostatok, tak ponechávajú zapnuté iba LED pásy. Za zníženej viditeľnosti je preto vodič povinný zapnúť stretávacie svetlá a prípadne aj tie hmlové manuálne.

Je nevyhnutné uvedomiť si, že osvetlenie automobilu slúži nielenjeho vodičovi, ale aj ostatným účastníkom premávky, aby ho videli z dostatočne veľkej vzdialenosti.

Svietenie v zime sa riadi jednoduchými pravidlami
Rozdiel medzi denným osvetlením a stretávacími svetlami je za zníženej viditeľnosti kľúčový. (2)

Vodiči by nemali zabúdať, že počas silnejšieho dažďa, sneženia a/alebo hmly nesmú byť na aute zapnuté iba denné svietenie alebo LED pásy denného svietenia, ale plnohodnotné stretávacie svetlomety. V prípade silného dažďa musí vodič zapnúť aj hmlové svetlá, zadné či predné podľa potreby. Silný dážď sa považuje za podstatu takzvanej zníženej viditeľnosti, rovnako ako napríklad hmla.

Zákon tiež hovorí, že počas zníženej viditeľnosti nemôže vodič odstaviť auto na cestách I. triedy mimo na to vyznačených miest.

V krúžku na fotografii je auto s aktívnym denným svietením: zadné svetlá sú vypnuté a zadné hmlovky vodiča ani len nenapadlo zapnúť. Na diaľnici v rýchlosti 130 km/h môže byť takýto vodičov nedostatok fatálny.
Inzercia:

Kontrola a nastavenie svetlometov zadarmo

V dňoch 12. 10. - 16. 10. 2020 si v rámci šiesteho ročníku akcie Vidieť a byť videný môžu všetci motoristi nechať skontrolovať a prípadne nastaviť svetlomety svojich vozidiel vo vybraných servisoch po celom Slovensku ako aj Českej republike. Aktuálne informácie o zapojených servisoch v rámci Slovenska a podrobnostiach o akcii nájdu všetci záujemcovia na webových stránkach www.vidiet-a-byt-videny.sk.

Automatické denné svetlá počas jesene a zimy

Moderné automobily sú vybavené denným svietením prevažne už v základnej výbave, pričom voľba správneho režimu osvetlenia je automatická. Vodič má síce možnosť ovplyvniť typ osvetlenia a nemá možnosť vozidlo „zneviditeľniť“ úplným vypnutím exteriérového osvetlenia. Napríklad LED pásy sú skvelé počas dňa s dobrou viditeľnosťou, avšak počas dažďa a sneženia sú doslova neviditeľné.

Navyše denné svietenie neaktivuje zadné svetlá, takže vodič za vami vás nemusí spozorovať včas. V prípade nehody môžete byť v očiach poisťovne a polície vinníkom práve vy, pretože ste nedodržali povinnosť riadneho osvetlenia vozidla.

Ako už bolo napísané, v lete slúžia svetlá vám, v zime aj ostatným, aby vás videli. Je preto správne venovať osvetleniu svojho vozidla najmä v zime zvýšenú pozornosť, kedy sú dôvody na zapínanie stretávacích a hmlových svetiel početnejšie a nespoliehať sa iba na automatiku.

Svietenie v zime sa riadi jednoduchými pravidlami
Niektoré moderné autá nezobrazujú na palubovke symbol stretávacích svetiel. Zobrazujú však aktívne diaľkové a hmlové svetlá

Základné pravidlá svietenia

aj počas jesene a zimy môžete svietiť dennými svetlami;
ak klesne viditeľnosť (dážď, sneh, hmla), musíte zapnúť stretávacie, prípadne aj hmlové svetlomety;
hmlové svetlá poznáme aj zadné aj predné, zapínajú sa manuálne;
ak nemáte istotu v automatickom režime, nastavte svetlá manuálne;
nezabúdajte na občasné kontroly svetlometov regloskopom.


Čo hovorí Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.:

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

aa) zníženou viditeľnosťou (sa rozumie, pozn.) viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli,

§ 32 Osvetlenie vozidla

(1) Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.

(2) Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla, alebo vodič plavidla. Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.

(3) Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

(4) Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie svetlomety alebo diaľkové svetlomety, alebo predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené.

(5) Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou svetlometov a svietidiel, ktoré nie sú predpísané.

§ 22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

(1) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

m) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a)l), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

(3) V blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní za priestupok podľa odseku 1 písm. m) možno uložiť pokutu do 50 eur.

§ 25 (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia.

§ 52 Osobitné ustanovenia o chodcoch

(3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.


Prečítajte si aj ďalšie články od autora z kategórie Poradňa:

Prečítajte si aj:


Tieto značky rozhodne neznamenajú to isté! Toto sú rozdiely medzi nimi

Redakcia (s)


Vodič a spolujazdec nesmú počas jazdy jesť ani piť. Vieme, na ktoré vozidlá sa zákon vzťahuje

Redakcia (s)


Poznajte svoje práva! Kto vás má právo zastaviť na ceste a prečo?

ERIK STRÍŽ


Od 1. novembra sa zmenil zákon o autolekárničkach: akú musí mať farbu a obsah?

ERIK STRÍŽ


O prezúvaní pneumatík na zimné kolujú dezinformácie: pozrite sa, čo hovorí zákon

ERIK STRÍŽ


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk