Inzercia

Advertisement

Štatút Súťaže

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „DESIGUAL DARK FRESH FESTIVAL – auto motor a šport“

  • ŠTATÚT PROPAGAČNEJ A REKLAMNEJ SÚŤAŽE „DESIGUAL DARK FRESH FESTIVAL – auto motor a šport“ PREAMBULA Tento Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „DESIGUAL DARK FRESH FESTIVAL – auto motor a šport“ (ďalej len „Súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu Súťaže (ďalej len „Štatút“). **Článok I VYHLASOVATEĽ A PARTNER SÚŤAŽE** 1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Motor… Prečítať celé