Aktualita

Nové TEČ a EČV v kocke: Nové doby platnosti, materiály, farby aj tvary

Po novom už majiteľ vozidla nedostane značku ako MOCKBAZ ani za poplatok.

Vydané  Text: 

Ministerstvo vnútra predložilo  aktuálne do pripomienkového konania novelu zákona č. 8/2009 Z.z o cestnej premávke, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V prípade, že všetko prejde bez problémov, novelizovaný zákon nadobudne platnosť od 1. júla 2025. Výsledkom novely má byť zmena v postupoch pri nákupe vozidiel, ktorá by zjednodušila postup pre kupujúcich aj podnikateľov. Výrazné zmeny nastanú aj v oblasti samotných evidenčných čísiel EČV a tabuliek TEČ Po novom bude zakázané mať „ešpézetke“ vulgárnosti alebo slová a písmena podporujúce extrémistické hnutia.

Stopka vulgárnostiam

V súčasnosti platí, že na voliteľných tabuľkách s evidenčným číslom nesmú byť hanlivosti, vulgárnosti a ostatné zakázané výrazy. Ministerstvo vnútra sa však rozhodlo ešte viac pritvrdiť. Po novom už totiž značky nebudú môcť obsahovať ani texty, ktoré zakázané výrazy čo i len evokujú napríklad zámenou písmen za číslice či vypustením niektorých písmen.

Inzercia

Inzercia

Advertisement

Rovnako má platiť, že zakázané majú byť tak v slovenskom, ako aj cudzom jazyku. Okrem tohto nebudú môcť byť na tabuľkách slová či písmena, ktoré propaguje hnutie, smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlásia národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť.

Pravdepodobne takto zákonodarcovia reagujú na nedávne medializovaný prípad, keď košickí podnikateľ na svoje vozidlo umiestnil EČV v tvare MOCKPAZ (v azbuke Moskva a písmeno Z). Písmeno Z sa v tomto prípade asociuje s vojnovou agresiou Ruska proti Ukrajine.

Cieľom tohto sprísnenia legislatívy je, aby už tabuľky s evidenčným číslom vozidla ani len neevokovali nevhodné výrazy. Pokiaľ ide o začiatočné písmena, po novom „ešpézetky“ nemôžu obsahovať písmena: EE, SS a ZZ.

Písmena ELEV budú podľa novely vydávané len elektrickým vozidlám.  Ak ma niekto doteraz na plug-in hybride zelené písmená, tomu bude o 1. júla 2025 koniec. Tabuľky so zelenými číslami budú vydávané len čisto elektrickým vozidlám. Praxi to bude znamenať, že majiteľ, ktorý požiada o „vlastnú“ tabuľku, musí počítať ešte s prísnejšou kontrolou daného formátu textu, slov alebo kombinácii písmen a číslic.

Inzercia

Inzercia

Prevozné značky za poplatok

Najvýraznejšou a najzásadnejšou zmenou, ktorú novela obsahuje, bude zavedenie tzv. jednorazových prevozných tabuliek. Ide o typ obsahujúci písmena MC. V prípade schválenia novely nastanú pri týchto typoch tri zásadne zmeny:

  1. tabuľky sa nebudú vracať predajcom, ale budú jednorazové s vyznačenou dobou platnosti (po vypršaní lehoty budú neplatné),
  2. tieto tabuľky už nebudú tradične plechové, ale zo syntetického polyesteru.
  3. novela predpokladá za tieto tabuľky poplatok 5 €.

Štát pri zmene materiálu očakáva dostatočnú odolnosť voči vplyvom počasia, ako aj proti snahe o jednoduchú formu zničenia roztrhnutím.

Inzercia

Zároveň prechodom na jednorazové tabuľky chce tak štát uľahčiť situáciu motoristom, predávajúcim a podnikateľom oprávneným na ich sprostredkovanie. Okrem spomínaných zmien v EČV a TEČ nastanú zmeny aj v materiály, z ktorého sa vyrábajú. Po novom z ponuky vypadnú tabuľky vyrobené zo zmesi polykarbonátu a polyesteru, teda reflexné. Podľa ministerstva nie je o ne veľký záujem. Zakázané budú od 1. júla 2025. Ak budú pridelené pred týmto termínom, zostanú v platnosti.

 

 

 

Zdroje:  https://openiazoch.zoznam.sk, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2024-259

ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement