Na diaľnici D1 zažijeme čosi nevídané, cestu zdvihnú počas plnej premávky a vybudujú 18 mostov

Diaľnicu D1 pri Bratislave čakajú výrazné dopravné obmedzenia. Je to dôsledok stavebných prác, ktoré ju majú prepojiť s diaľnicou D4.

Súčasťou prác bola aj demolácia mostu pri Čiernej vode.
K zdvihnutiu D1 má dôjsť počas plnej premávky.
Vydané  Text: 

Dlho očakávané stavebné práce na prepojení diaľnic D1 a D4 vstupujú do ďalšej fázy.

Hlavným bodom aktuálnej etapy je vybudovanie obchádzkových kolektorov a ich napojenie na diaľnicu D1.

To umožní samotné práce na zdvihnutí vozovky D1 počas plnej prevádzky.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Pritom už dnes sa na krátkom úseku D1 nezaobídeme bez dopravných obmedzení, ktoré potrvajú ešte pomerne dlho.

Demolácia mosta

Ďalšia fáza stavebných prác pre prepojenie dvoch dopravných tepien v okolí Bratislavy počíta s vybudovaním potrebných kolektorov na odklonenie dopravy z hlavnej časti D1.

Súčasťou zmienených stavebných prác bolo aj odstránenie mosta, ktorý prepájal cestu I/61 s Čiernou vodou.

Inzercia

Inzercia

K demolácii došlo počas víkendu medzi 16. až 17. marcom. Na práci sa celkovo podieľalo až 100 pracovníkov, ktorí most odstránili v priebehu 14 hodín.

Odstránenie mostu umožní v budúcnosti rozšírenie diaľnice D1 spoločne s vybudovaním obchádzkových trás. Následne na to začnú práce na mostoch potrebných pre prepojenie D1 a D4 v smeroch Jarovce-Trnava a Trnava- Stupava. V dôsledku potreby vybudovania nových mostov dôjde k vyzdvihnutiu nivelety diaľnice D1 počas živej premávky. Ide o unikátny projekt, ktorý na našom území nemá obdoby. Dôležitým aspektom zachovania dopravy aj keď len v obmedzenom režime je práve zmienené vybudovanie obchádzkových trás.

Zmeny na križovatke D1 a R1! Presmerovanie dopravy z diaľnice ovplyvní desiatky tisíc ľudí, pozrite si novú organizáciu dopravy včas

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

18 nových mostov, zdvihnutie vozovky a bezpečnostné vylepšenia

Demolácia starého mostu ponad D1 umožnila zahájenie ďalších stavebných prác, ktoré zahŕňajú aj vybudovanie nových mostov.

Riaditeľ výstavby Igor Sedláček dodáva: „Zároveň sa začne aj výstavba nového mosta po demolácii, ktorého postup výstavby je úzko zviazaný s postupom prác na prevádzkovanej diaľnici D1.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Samotné práce majú trvať niekoľko mesiacov a sú naplánované tak, aby ich dopad na premávku bol čo najmenší. Doprava v zmienenom úseku je už dnes vedená v troch zúžených pruhoch pri zníženej maximálnej povolenej rýchlosti.

Súčasťou projektu je okrem zdvihnutia diaľnice aj kompletná rekonštrukcia jej vozovky spoločne s rozšírením.

Pribudne aj úplne nový informačný systém, odstavné pruhy, protihlukové steny, oplotenie, preložky inžinierskych sietí a v neposlednom rade dobudovanie nových mostov.

Tých má byť na danom úseku až osemnásť.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »