Zákaz vjazdu do ulíc so školami. Ďalšia novinka na slovenských cestách by sa už čoskoro mohla stať bežnou, testovacia prevádzka prebehla úspešne

Novinka, ktorá sa testovala v okolí ZŠ Nevädzová v Bratislave by sa mohla stať štandardom pre viacero škôl na Slovensku.

Školská ulica je koncept prevzatý zo zahraničia.
Umožňuje lepšie kontrolovanie dopravy a predovšetkým zabezpečuje vyššiu bezpečnosť detí.
Vydané  Text: 

Okolie väčšiny škôl na našom území zažíva predovšetkým v čase rannej dopravnej špičky obrovský nápor. Mnoho rodičov totiž svoje deti nosí do školy autom a to aj napriek tomu, že bývajú len kúsok od nej. Podobné správanie pritom častokrát spôsobuje kolóny a nemalý chaos v doprave. V budúcnosti by to však tak už nemuselo byť.

V bratislavskej mestskej časti Ružinov sa totiž počas júna testovala novinka, ktorá je v zahraničí pomerne bežnou vecou. Školská ulica by sa tak v budúcnosti mohla stať súčasťou dopravy aj u nás.

Testovanie na problémovom úseku

Ako informuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) na svojich oficiálnych webových stránkach, testovanie prebiehalo v okolí základnej školy na Nevädzovej ulici. Tento úsek bol v minulosti známy chaotickou dopravou. Mnoho rodičov totiž svoje deti nosilo až pred hlavný vstup do areálu školy a to len preto, že sa bálo o ich bezpečnosť. So zavedeným školskej ulice sa však tento problém podarilo do značnej miery eliminovať.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Problém na inkriminovanom úseku nastával vždy v čase rannej dopravnej špičky, kedy rodičia svoje deti vykladali pred školou cestou do práce. Dialo sa tak však aj vtedy, keď bývali od školy menej ako 10 minút. MIB dokonca v prieskume zistil, že sa to týkalo až 72% rodičov.


Čo je to školská ulica?

Preto došlo na Nevädzovej ulici k zásahu magistrátu a vznikla tu tzv. školská ulica. Ide o koncept, ktorý je hojne využívaný predovšetkým v západných metropolách, nájdeme ho napríklad v Prahe, Londýne či Paríži. Myšlienkou školskej ulice je obmedzenie dopravy na konkrétnom úseku verejnej komunikácie v čase príchodu detí do vzdelávacieho inštitútu.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Cesta pred ZŠ Nevädzová tak bola počas júna 2023 regulovaná v čase od 7:30 do 8:00 kompletným zákazom vjazdu všetkých motorových vozidiel.

Okrem toho došlo aj k upraveniu okolitých komunikácií tak, aby bolo rodičom uľahčené vozenie detí do školy. V úseku križovatky Nevädzovej ulice so Sedmokráskovou vznikla tzv. drop off zóna pre krátkodobé zastavenie vozidla za účelom vystúpenia detí.

Ďalšou úpravou bolo vytvorenie kruhového objazdu v mieste križovatky týchto dvoch ulíc. Vznikol tak priestor na otočenie auta. V minulosti sa pritom vodiči otáčali na úzkom úseku priamo pre základnou školou a ohrozovali tak chodcov a spomaľovali dopravu.

Prečo nestačí školská zóna?

Slovenská legislatíva aj prax už dnes poznajú takzvané školské zóny. Ide o vyhradené lokality, ktoré svojím charakterom môžu byť považované za obytnú alebo pešiu zónu s mierne odlišnými predpismi. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 v § 59 definuje, čo je to školská zóna, nasledovne:

  • v školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, hry detí na ceste však nie sú dovolené;
  • chodci sú povinní umožniť vozidlám prejazd, ale vodič vozidla má povinnosť v prípade potreby čakať;
  • v školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h;
  • v školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

Problémom školskej zóny je, že do nej môžu vchádzať automobily, čím vzniká riziko dopravnej zápchy aj ohrozovania chodcov.

Kompletné uzatvorenie ciest je v zahraničí bežné

Samotná školská ulica tak vytvorila zónu bez áut, ktorá umožňuje voľný pohyb chodcov v danom čase. V zahraničí je pritom bežné, že cesty v okolí škôl sú kompletne uzatvorené pre motorové vozidlá z dôvodu bezpečnosti detí a chodcov.

Na tému školskej ulice pred časom reagoval aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo: „Výhodami režimu školskej ulice – teda ulice, ktorá je ráno na 30 minút uzatvorená pre autá – sú väčšia bezpečnosť detí aj dospelých, čistejšie ovzdušie a viac príležitostí na pohyb. Dlhodobo poukazujem a budem poukazovať na to, že mesto vytvorené pre deti funguje a žije sa v ňom lepšie aj nám  dospelým.

Je v poriadku obchádzať zápchu cez vedľajšie uličky? Pohľady zákona, praxe a etiky

Nemožno ho aplikovať všade

Zavedenie tohto riešenia bolo v testovacej prevádzke len počas posledného mesiaca školského roku. Nie je však vylúčené, že od školského roka 2023/2024 sa stane trvalým.. Nejde však len o základnú školu v Bratislave. Obdobný koncept by sme v budúcnosti mohli vidieť aj v ostatných mestách, kde doprava v okolí školy spôsobuje v čase rannej špičky problémy.

Tu však nastáva problém. Školská ulica sa nedá zaviesť kdekoľvek. Na Slovensku totiž existujú školy, kam žiaci musia dochádzať aj z väčšej vzdialenosti a nestoja v modelovom príklade križovania viacerých ciest.

Druhou vecou je aj ochota rodičov prispôsobiť svoje správanie bezpečnosti detí prichádzajúcich do školy. Ako vyplýva z prieskumu projektu pri ZŠ Nevädzová, školskej ulici je naklonených 78% rodičov. Zvyšných 22% s ňou nesúhlasí alebo ju nepovažuje za vhodnú.

Každopádne, z hľadiska bezpečnosti detí dochádzajúcich do školy sa toto riešenie javí byť ako najvhodnejšie. Je však už len na samosprávach miest či sa ho pokúsia aplikovať do praxe.

 

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.