Aktuality

Ministerstvo dopravy zverejnilo zoznam ciest, ktoré sa budú prioritne opravovať alebo stavať

Minister dopravy Andrej Doležal
Minister dopravy Andrej Doležal
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Úseky diaľníc, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy sa budú v nasledujúcich rokoch budovať na základe viacerých kritérii, medzi ktoré patrí najmä ich využitie, príslušnosť k medzinárodným koridorom, kritérium hodnoty za peniaze a spoločenská priorita.

Podľa ministra dopravy Andreja Doležala by rozvoj cestnej siete nemal podliehať politickým zadaniam ani príslušnosti kompetentných osôb k nejakému regiónu. Vypracovaná bola komplexná metodika, podľa ktorej bolo rozhodnuté o prioritách výstavby ciest.

V stredu 16. septembra vláda schválila a zverejnila zoznam viac ako 100 investičných priorít, ten bude podkladom pre vytvorenie harmonogramu ich výstavby. Ide vôbec o prvý zoznam podobného charakteru, ktorý bol zverejnený.

Ak je tá cesta preplnená, tak sa dostáva medzi absolútne priority," povedal Doležal pre TV Markíza. Podľa tohto kritéria, ktoré považuje ministerstvo za najdôležitejšie, boli na prvých osem miest v zozname zaradené cesty, ktoré sa využívajú na viac ako 80 percent. Prvoradé sú teda dopravné priority.

Zoznam ciest, ktoré sa začnú stavať, zoradené podľa priority (reprofoto MDVSR)
Zoznam ciest, ktoré sa začnú stavať, zoradené podľa priority (reprofoto MDVSR)

Ďalšou dôležitou prioritou sú cesty patriace do medzinárodných koridorov a od 18. miesta v zozname nájdeme stavby dôležité z hľadiska kritéria hodnoty za peniaze a podľa spoločenských priorít, akými sú napríklad vplyv na nezamestnanosť a rozvoj regiónu.

Doležal tiež sľubuje, že už rozostavané stavby brzdiť nebude a naďalej sa bude pracovať na ich dokončení.

Celkovo predstavujú nevyhnutné projekty na realizáciu pre nevyhovujúci stav a prekročenú kapacitu existujúcej cestnej siete 4,5 miliardy eur. Nové úseky tvoria 78 kilometrov, 1 323 km sú cesty prvej triedy, ktoré je potrebné rekonštruovať a 20 km predstavuje rozšírenie diaľnice D1 medzi Sencom a Trnavou.

Dokončenie siete TEN-T CORE vrátane severojužného prepojenia dlhé 236 km má stáť 3,4 miliardy eur.

Rezort ďalej uvádza: „Ďalších 1030 km úsekov za 11 miliárd eur odporúčame realizovať podľa ich spoločenskej priority a rozpočtových možností Slovenska.“

Na rekonštrukciu ciest chce vláda využiť predovšetkým peniaze z eurofondov.

Celý zoznam priorít podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR prikladáme v plnom znení:

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie