Od januára 2020 platia nové pravidlá pre STK! Pozrite si najdôležitejšie zmeny

Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je účinná od 1. januára 2020 okrem určitých ustanovení, ktoré budú relevantné až od 1. septembra 2020. Zmeny reflektujú požiadavky Európskej únie, ale taktiež slúžia k spresneniu súčasných pravidiel na základe všeobecných zistení. Dobrou správou je, že legislatíva neprináša nové povinnosti, ktoré by motoristom mali skomplikovať život…. Prečítať celé
Vydané  Text: 
Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je účinná od 1. januára 2020 okrem určitých ustanovení, ktoré budú relevantné až od 1. septembra 2020. Zmeny reflektujú požiadavky Európskej únie, ale taktiež slúžia k spresneniu súčasných pravidiel na základe všeobecných zistení. Dobrou správou je, že legislatíva neprináša nové povinnosti, ktoré by motoristom mali skomplikovať život.
Dôležité zmeny:
* Schvaľovací orgán bude mať po novom v prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku **možnosť odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia.** Novela ráta tiež s ďalšími prípadmi, pri ktorých nemusí byť schválené jednotlivo dovezené vozidlo. * Počas kontroly STK bude po novom stačiť prítomnosť jednej poverenej osoby s úplnou právomocou na vykonávanie technických kontrol. **Zároveň zákon zakazuje prítomnosť zariadení, ktoré by pri skúškach v priestoroch STK, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality mohli ovplyvniť meranie alebo výsledok kontroly.** Takýmto spôsobom sa snažia tvorcovia legislatívy zabrániť podvodom so starými vozidlami, ktoré by za normálnych podmienok cez skúšku neprešli. * Zákonodarca myslel aj na podomácky vyrobené vozidlá s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ takéhoto vozidla používaného výlučne na poľnohospodárske práce na vopred určenom území, bude mať povinnosť požiadať príslušný orgán o individuálne schválenie. **Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné či pracovné stroje nesené.** Po schválení získa prevádzkovateľ takéhoto vozidla zvláštne evidenčné číslo označené písmenom F s platnosťou na 10 rokov a možnosť jazdiť na komunikáciách I. aj II. triedy. –Koniec príspevku–
VIDEO
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Pokračujte na ďalší príspevok »