Aktuality

Od januára 2020 platia nové pravidlá pre STK! Pozrite si najdôležitejšie zmeny

STK Emisná
Zdroj: Peter Orosz

Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je účinná od 1. januára 2020 okrem určitých ustanovení, ktoré budú relevantné až od 1. septembra 2020. Zmeny reflektujú požiadavky Európskej únie, ale taktiež slúžia k spresneniu súčasných pravidiel na základe všeobecných zistení. Dobrou správou je, že legislatíva neprináša nové povinnosti, ktoré by motoristom mali skomplikovať život.

Dôležité zmeny:
  • Schvaľovací orgán bude mať po novom v prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku možnosť odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia. Novela ráta tiež s ďalšími prípadmi, pri ktorých nemusí byť schválené jednotlivo dovezené vozidlo.

  • Počas kontroly STK bude po novom stačiť prítomnosť jednej poverenej osoby s úplnou právomocou na vykonávanie technických kontrol. Zároveň zákon zakazuje prítomnosť zariadení, ktoré by pri skúškach v priestoroch STK, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality mohli ovplyvniť meranie alebo výsledok kontroly. Takýmto spôsobom sa snažia tvorcovia legislatívy zabrániť podvodom so starými vozidlami, ktoré by za normálnych podmienok cez skúšku neprešli.

  • Zákonodarca myslel aj na podomácky vyrobené vozidlá s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ takéhoto vozidla používaného výlučne na poľnohospodárske práce na vopred určenom území, bude mať povinnosť požiadať príslušný orgán o individuálne schválenie. Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné či pracovné stroje nesené. Po schválení získa prevádzkovateľ takéhoto vozidla zvláštne evidenčné číslo označené písmenom F s platnosťou na 10 rokov a možnosť jazdiť na komunikáciách I. aj II. triedy.

--Koniec príspevku--

VIDEO
Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie