Takto funguje vyvažovací hriadeľ! A prečo ho v 1.0 TSI nenájdete?

Nádhera techniky motora spočíva v tom, že množstvo súčiastok pracuje v dokonalej symbióze a výsledkom je hladký chod motora. Na potláčaní rôznych vibrácií majú najčastejšie zásluhu vyvažovacie hriadele.
Vydané  Text: 

Text: Majo Bóna Každý spaľovací motor je súborom pevných aj pohyblivých častí a tie svojím pohybom vytvárajú vibrácie. Piesty motora so svojím priamočiarym pohybom hore a dole vytvárajú vibrácie. Je to logické, akýkoľvek oscilujúci pohyb hmotnosti vytvára vibrácie a je teda logické, že sa budú prenášať na celú karosériu. Prvým miestom, kde konštruktéri tieto nežiaduce vibrácie eliminujú, je kľukový hriadeľ. **Tam sa pridáva hmotnosť, ktorá neutralizuje vzniknuté vibrácie a pôsobí na vyrovnanie chodu motora.** No motor má aj ďalšie pohyblivé časti, ktoré rovnako spôsobujú vibrácie ako napríklad vačkové hriadele, ktorých rotácia je vzhľadom na profi l vačky značne nevyvážená a taktiež sa podieľa na vibráciách motora. Paradoxne najväčším zdrojom vibrácií sú práve ojnice. Pohybujú sa totiž nielen hore aj dolu, ale aj do strán. Prirátajte do toho aj meniacu sa frekvenciu vibrácií s narastajúcim počtom otáčok. Dôvodom je meniaca sa zotrvačná sila, keďže tá s narastajúcou rýchlosťou piesta narastá kvadraticky. Takisto sa menia vibrácie aj v závislosti od objemu motora a platí jednoduché pravidlo, čím väčší objem, tým väčší piest a tým aj jeho hmotnosť. **Kedysi bolo nepísaným pravidlom, že štvorvalcový motor mohol mať maximálne dva litre,** inak boli jeho vibrácie za hranicou akceptovateľnosti.

PROTIPOHYB

Preto konštruktéri prišli s takzvanými vyvažovacími hriadeľmi, ktoré dokázali eliminovať nežiaduce vibrácie. Základným princípom je rotácia dvoch alebo jedného hriadeľa s excentrickými závažiami v opačnom smere, ako sa točí kľukový hriadeľ. Rýchlosť točenia sa vyvažovacích hriadeľov je dvojnásobná v porovnaní s rýchlosťou otáčania kľukového hriadeľa. **Tak sa dajú eliminovať sekundárne vibrácie motora. Samozrejme, keďže je vyvažovací hriadeľ poháňaný od motora, odoberá mu výkon.** Koľko ? Nuž, v niektorých prípadoch to môže byť až pätnásť koní, následkom trecích strát plus samotného pohonu. V prípade štvorvalcových motorov sa používa dvojica vyvažovacích hriadeľov, šesťvalcové a dvojvalcové motory využívajú jeden vyvažovací hriadeľ. A viete čo je zaujímavé? **Fanúšikmi tak nenávidený trojvalec 1.0 TSI je natoľko vyvážený, že nepotrebuje vyvažovací hriadeľ vôbec!**
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.